อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อว.เคาะแล้ว!14มิ.ย.นี้ เปิดเทอม'มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ'

โฆษก อว. เผย รมว.อว. เคาะวันที่ 14 มิ.ย.เปิดเทอมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มอบอธิการบดีแต่ละแห่งจัดเรียนแบบออนไซด์และออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.09 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (13 พ.ค.) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ปัญหาการระบาดโรคไวรัสโควิดที่กระทรวง อว.รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาวันเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาและได้ข้อสรุปว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ส่วนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนนั้น มอบหมายให้อธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไซด์และออนไลน์ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น