อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

บอร์ดสปส.ไฟเขียวลดเงินสมทบนายจ้าง-ลูกจ้าง ชงครม.สัปดาห์หน้า

ผู้ประกันตน เฮ!! บอร์ด สปส.เห็นชอบลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 2.5 เข้า ครม.สัปดาห์หน้า ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.09 น.

 
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.....ให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือน มิ.ย.–ส.ค.2564 ส่วนงวดเดือน ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า
 
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การลดเงินสมทบจะเกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง 485,113 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด-19 ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิ.ย.–ส.ค.นี้  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น