อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

แจ้งทุกจว.จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

“มท.” แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 64 เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.43 น.


เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันที่ 3 มิ.ย. 64 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา โดยเชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 64 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิ.ย. 64 และประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสำคัญให้สวยงาม ระยะเวลาตามความเหมาะสม พร้อมเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิ.ย. 64 และประดับไฟบริเวณอาคารให้สวยงาม ระยะเวลาตามความเหมาะสม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ให้ทุกจังหวัดจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าหลักของเว็บไซต์จังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและประชาชน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดทั้งเดือนมิ.ย. 64 พร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัด

นอกจากนี้ ทุกจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ตามความเหมาะสม โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยตรง งดการจัดพิธีการต่างๆ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และแจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    34%
  • ไม่เห็นด้วย
    66%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 102