อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

"แท็กซี่"บุกรัฐสภาร้องส.วทบทวนร่างกฎกระทรวง "เรียกรถผ่านแอพ" 

“แท็กซี่” บุกรัฐสภาร้อง ส.ว.ทบทวนร่างกฎกระทรวง “เรียกรถผ่านแอพ” โอดเดือดร้อน-ไม่เป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มรถแท็กซี่  จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.23 น.


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา รับหนังสือจากนายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด เพื่อขอความเป็นธรรมในการทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

ทั้งนี้นายเดโช กล่าวว่า ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความไม่เป็นธรรมจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎระเบียบแท็กซี่เผื่อเลือกขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ให้ประชาชนได้มีทางเลือก แต่ในรายละเอียดเรื่องรถ เรื่องระเบียบต่างๆ กลับไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องค่าโดยสาร กฎระเบียบ ขนาดของรถ และเรื่องอื่นๆ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยได้เข้าร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางบกหลายครั้ง เพื่อชี้แจงเหตุผลที่สร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มรถแท็กซี่สาธารณะ (กลุ่มเดิม) กับกลุ่มรถแท็กซี่ทางเลือก (กลุ่มใหม่) และขอให้พิจารณาช่วยเหลือยับยั้งร่างฯ ดังกล่าว และทบทวนใหม่อีกครั้ง รวมทั้งจัดทำเอกสารชี้แจงต่อกรมการขนส่งทางบก แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงได้มายื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมดังกล่าว  

ด้าน พล.อ.ยอดยุทธ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานในการดำเนินการระหว่างกลุ่มแท็กซี่เดิมและกลุ่มแท็กซี่ใหม่ในเรื่องราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ การอำนวยความสะดวก การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มแท็กซี่เดิมที่มีอยู่ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยหามาตรฐานที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป.  


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10