อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ศบค.เผยกทม.มี70คลัสเตอร์ พบใหม่ในเขตดินแดง

ศบค.เผย กทม.มี 70 คลัสเตอร์ พบใหม่ในเขตดินแดง พรุ่งนี้ กทม.จับมือหลายหน่วยงานลุยตรวจแคมป์คนงาน 409 แห่ง พุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.44 น.


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ในกรุงเทพฯ มีการรายงาน คลัสเตอร์ 70 แห่ง ใน 35 เขต ซึ่งพบคลัสเตอร์ใหม่ 1 แห่ง คือที่บริษัท ประยุกต์สปอร์ต ซัพพลาย จำกัด ในเขตดินแดง ซึ่งตรวจหาเชื้อพนักงาน 120 ราย พบติดเชื้อ 54 ราย โดยทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ดำเนินการปิดบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4-18 มิ.ย.นี้ โดยผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ระหว่างรอการส่งต่อ ก็มีมาตรการแยกกักอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะรายงานรายละเอียดสถานการณ์และบริเวณชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสามารถเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กของ กทม.โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ คือ มาตรการป้องกันการระบาดในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ซึ่งทั่วกรุงเทพฯ มีแคมป์ที่จดทะเบียน รวม 409 แคมป์ มีแรงงานในระบบประมาณ 62,000 คน โดยที่ผ่านมา เราได้เฝ้าระวัง ผ่านคณะกรรมการเขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขต เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าของแคมป์ ใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล เพื่อให้ยังทำงานได้ แต่ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชน ซึ่งพบว่าแต่ละแคมป์มีความเข้าใจไม่ตรงกัน บางแห่งมีคนออกไปยังชุมชน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาตรการและรายละเอียด เพื่อให้แต่ละแคมป์นำไปศึกษา ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (ศบส.) และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะร่วมกันลงตรวจทุกแคมป์เพื่อเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบคือ และลงตรวจทุกแคมป์ในพื้นที่ โดยเน้นในแคมป์ที่มีแรงงานเกิน 100 ราย เป็นหลัก สุ่มตรวจด้วย RT-PCR แห่งละ 75 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคมป์ที่มีแรงงานต่างชาติและแรงงานหมุนเวียนตามฤดูกาล  ซึ่งการลงตรวจไม่ได้ทำเฉพาะในแคมป์ที่ติดเชื้อ แต่เป็นการเฝ้าระวัง และมีระบบรายงานตามมาตรการ แยกกัก กักกันโรค เพื่อไม่ให้คนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อ มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไปด้วย

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า อีกทั้งมีการปรับมาตรการให้ละเอียดมากขึ้น สอบทวนกับแคมป์ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ถกต้องตรงกัน จากนี้จะมีการเฝ้าระวัง กำกับให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และจะนำเสนอเป็นระยะต่อไปว่า หากเราควบคุมด้วยมาตรการเข้มข้นสูงสุดแล้ว ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ น่าจะลดลง ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามหลังจากนี้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้หารือถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งประเทศที่มีประมาณ 200,000 ราย เฉพาะในกรุงเทพฯ มีประมาณ 70,000 ราย โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด อนุมัติขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานกลุ่มดังกล่าว จนถึงเดือน ก.ย.2564 จึงขอความร่วมมือกับนายจ้าง ร้านอาหาร โรงงาน แคมป์คนงาน หรือจ้างแรงงานดูแลผู้สูงอายุ ให้พาแรงงานเข้าสู่ระบบ และการไปตรวจสุขภาพ โดยกรมการจัดหางานจะรับเป็นเจ้าภาพประสานและติดตามเรื่องนี้ โดยสิ่งสำคัญคือการเข้าระบบ แรงงานต้องมีนายจ้าง มีการขึ้นทะเบียน ตรวจสุขภาพ นำไปสู่การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม บ้านพัก สิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาวะให้อยู่ในประเทศไทย ทำงานมีสุขภาพดีแข็งแรง ไม่ทำให้การควบคุมโรคระบาดในอนาคตเป็นเรื่องยากเย็นในปัจจุบัน.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 21