อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

"เสี่ยเฮ้ง"เดินสายติดตามการฉีดวัคซีนกันโควิด ผู้ประกันตน ม.33

“สุชาติ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกทม. เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.27 น.


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 มีศักยภาพการฉีดวันละ 1,000 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางนา 1 เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมือง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 4 ของการฉีด โดยภาพรวมตั้งแต่วันที่ 7-9 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าฉีดวัคซีนแล้วจำนวนเกือบ 130,000 คน

นายสุชาติ  กล่าวว่า ได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน ซึ่งทุกศูนย์ให้บริการระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนนั้นมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) จุดคัดกรอง เป็นจุดแรกที่จะให้ข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าจะมีสิทธิเข้ารับการฉีดหรือไม่ โดยนายจ้างต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ก่อนแล้วเท่านั้น เมื่อลงแล้วสำนักงานประกันสังคมจะติดต่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ให้มาฉีดผ่านฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ จากนั้นฝ่ายบุคคลของแต่ละสถานประกอบการจะแจ้งให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนให้มาฉีด และเมื่อใกล้วันนัดหมายทางธนาคารกรุงไทยจะมี SMS เน้นย้ำไปยังลูกจ้างอีกครั้ง สำหรับการจัดคิวนั้น สำนักงานประกันสังคมจะให้บริษัทได้รับวัคซีนแบบ first come first serve คือ ใครลงทะเบียนในระบบก่อนมีสิทธิก่อน จะไม่รับ walk in 2) จุดนั่งรอ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกลงทะเบียน 3) จุดลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนของธนาคารกรุงไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาประจำแต่ละจุด 4) จุดวัดสัญญาณชีพและประเมินความเสี่ยง โดยแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลที่มาให้บริการแต่ละจุด5) จุดรอฉีดวัคซีน โดยในแต่ละจุดจะจัดเก้าอี้แบบ 11 ตัว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ยี่ห้อแอสตราเซเนกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) จุดฉีดวัคซีน จะมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการฉีดมาเป็นผู้ดำเนินการให้ 7) จุดพักสังเกตอาการ สแกนไลน์หมอพร้อม และแจกคู่มือหลังฉีด จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีจุดปฐมพยาบาล กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีอาการข้างเคียงจากการฉีด ซึ่งจะมีแพทย์และพยาบาลคอยประจำจุด และ 8) จุดทำใบนัดหมายก่อนกลับบ้าน เพื่อนัดหมายที่จะฉีดเข็มต่อไป พร้อมคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาล

"ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ไปยังฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ ตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตามนัดหมายดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รับ walk in" นายสุชาติ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9