อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"เรืองไกร"ชง"ดีอีเอส"ฟัน"ยุทธพงศ์" ผิดพ.ร.บ.คอมพ์

“เรืองไกร”ชี้ “ยุทธพงศ์” ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ ปมงบลับปี 65 รอ “นายกฯ” ตรวจสอบดำเนินคดี ชง “ดีอีเอส” ฟัน อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 14.23 น.


เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการงบประมาณปี 65 กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. ตนได้ติดตามข่าวที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคราม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุถึงงบลับในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาโดยตลอดมา พบประเด็นเกี่ยวกับงบลับที่นายยุทธพงศ์แถลงข่าวแล้วมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยด้วย จำนวน 3 ครั้ง มีข้อมูลในทำนองที่ว่า งบลับ แทรกซึมไปในทุกกระทรวงทุกสำนัก ทบวง กรมต่างๆ ตรวจสอบกับเอกสารงบประมาณ ปี 2565 พบว่า ไม่มีงบลับแทรกซึมไปในทุกกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แต่มีเพียงบางหน่วยเท่านั้น และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีรายการงบลับ 19 รายการ รวมทั้งสิ้น 558 ล้านบาท ตามที่แถลงข่าวและโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย แต่อย่างใด แต่จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่า งบลับ ดังกล่าวมีการตั้งไว้ที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อคลิปแถลงข่าวและข้อมูลงบลับที่อยู่ในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจ่าย 2565 กรณี จึงมีเหตุต้องตรวจสอบว่าคลิปและข้อมูลในเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทย ทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามความใน มาตรา 14 และหรือมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อมีการนำคลิปและข้อมูลงบลับดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมพ์ฯ เกิดขึ้นแล้ว และงบลับเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งไม่ทราบว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการหรือไม่ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องที่ นายยุทธพงษ์กับพรรคเพื่อไทย นำข้อมูลเรื่องงบลับมากล่าวอ้างแล้วเผยแพร่ในเฟซบุ๊กดังกล่าว แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาศึกษาเทียบเคียง กรณี จึงมีเหตุต้องขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่า นายยุทธพงศ์ กับพรรคเพื่อไทย มีการกระทำที่จะเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.คอมพ์ หรือไม่ โดยวันที่ 14 มิ.ย. ตนจะส่งเรื่องทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมทั้งขอให้สั่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6