อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

"ก้าวไกล"ซัดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพปชร. แค่ละครบังหน้า

“ก้าวไกล” ซัดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพปชร. แค่ละครบังหน้าสืบทอดอำนาจ คสช. จี้ ส.ส.พรรคการเมือง ค้านเปลี่ยนวาระแก้ร่าง รธน.รายมาตรา ลั่นต้องดัน พ.ร.บ.ออกเสียง ก่อนปิดช่อง-ตัดอำนาจ สว. เลือกนายกฯ ระบุ ชงถกที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค่าน 14 มิ.ย.นี้   อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 15.06 น.


เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าว “ความเห็นของพรรคก้าวไกลต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐและข้อเสนอต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสถานการณ์ปัจจุบัน” ว่า พรรคก้าวไกลเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐคือการต่ออายุระบอบ คสช. เพราะผ่านมารัฐบาลเตะถ่วง การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตลอด การตั้ง ส.ส.ร. แต่วันนี้มาแสดงบทนำในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเสียเอง แต่พรรคก้าวไกลมีความเห็นว่า 1. การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของ พปชร.ซึ่งครอบคลุมหลายประเด็น หลายมาตรา แม้จะมีเนื้อหาปลีกย่อยบางส่วนที่ดูเหมือนจะดี เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เนื้อแท้ทำให้เกิดความสับสน ปะผุให้กับรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. แล้วเบี่ยงประเด็นออกจากวิกฤติรัฐธรรมนูญ จริงๆ เช่น การยกเลิกอำนาจสว.ในการเปลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร

2. ท่ามกลางข้อเสนอแก้ไขหลายมาตรา เป้าหมายที่แท้จริงในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพลังประชารัฐมีเพียง 2 ประการ ประการแรกคือแก้ไขระบบการเลือกตั้งซึ่ง คสช.เชื่อมั่นว่าการเสนอแก้ไขระบบการเลือกตั้ง จะเป็นขนมล่อให้นักเลือกตั้งจำนวนมากสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและ อาจหากไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานได้ โดยมีสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 400 คนและลด ส.ส.บัญชีรายชื่อลงเหลือ 100 คน นั้นจะทำให้พรรคพลังประชารัฐได้เปรียบในการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งเล็กลงง่ายต่อการเอาชนะ โดยอาศัยอำนาจรัฐอำนาจเครือข่ายอิทธิพลและอำนาจทุน ประกอบกับเมื่อไม่ต้องนำเสียงของประชาชนทุกเสียงมาคำนวณจำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯ อีก ก็จะเป็นเสียงตกน้ำ เป็นเสียงที่ไม่มีความหมาย


 
นายชัยธวัช กล่าวว่า ประการที่ 2 การเสนอแก้บทบัญญัติมาตรา 144 โดยยกเลิกเนื้อหาความรับผิดชอบของ ส.ส.และ ส.ว.ที่พยายามแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และการเสนอแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 185 โดยยกเลิกเหตุแห่งความรับผิดของ ส.ส.และ สว. ที่ทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของเจ้าหน้าที่รัฐ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบฯ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐยังเปิดช่องให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบังงบฯ จากภาษีของประชาชนนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้
 
“โดยสรุปการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พปชร. ซึ่งมีเป้าหมายแท้จริงอยู่ที่การเบี่ยงเบนประเด็นออกจากการจัดรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แก้ระบบเลือกตั้งให้ตัวเองได้เปรียบโดยไม่ยกเลิกอำนาจ สว.ในการเลือกนายกฯ และเปิดช่องให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเบียดบังนำงบฯ ของประเทศไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองได้ พรรคก้าวไกลจึงขอเรียกร้องไปยัง ส.ส.และพรรคการเมืองทั้งหลาย อย่าร่วมสังฆกรรมกับละครแก้รัฐธรรมนูญฉากนี้ของ พปชร. ซึ่งไม่ได้นำประเทศออกจากวิกฤติรัฐธรรมนูญ ไม่ได้นำไปสู่การคืนอำนาจให้ประชาชน ไม่นำไปสู่อะไรเลย นอกจากเป็นการปูทางให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกฯ อีกสมัย” เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าว


 
นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า ดังนั้นในการประชุมสภาฯ วาระพิเศษซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งมีข่าวว่าวันที่ 22 มิ.ย. หรือ 29 มิ.ย.นี้ พรรคก้าวไกลขอคัดค้านหากมีการเตะถ่วงการพิจารณา พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ แล้วเลื่อนวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรามาพิจารณาก่อน ดังนั้นขอเรียกร้องให้ ส.ส.และพรรคการเมืองทั้งหลาย หันกลับมาสู่แนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยเริ่มต้นจากการผลักดันให้ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงฯ จากนั้นก็ผลักดันให้เกิดการลงประชามติขอความเห็นชอบของประชาชน และนำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนจริงๆ  แต่หากพรรคการเมืองฝ่ายไหนยอมตกลง เปลี่ยนวาระการประชุมเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามาแทนการพิจารณาวาระที่ค้างอยู่ แบบนี้ถือเป็นการสมคบคิดกันหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้ ในวันที่ 14 มิ.ย. นี้จะมีการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในส่วนของพรรคก้าวไกลจะเสนอเรื่องการทำประชามติ และการแก้ไขรายมาตราที่ให้ความสำคัญอันดับแรกกับการแก้ไขยกเลิกมาตรา 272 อำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ
 
ยืนยันว่าการเปิดทางไปสู่การทำประชามติการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องมาก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในสถานการณ์ปัจจุบันพรรคก้าวไกลเห็นว่าต้องมุ่งเน้นไปที่การปิดสวิตช์ ส.ว. ยกเลิกอำนาจ ส.วในการเลือกนายกฯ ก่อนเป็นอันดับแรก ความพยายามในการแก้ไขระบบเลือกตั้งหรือแก้ไขในประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ ที่ดูดี แต่ไม่มีการปิดสวิตช์ ส.ว.นั้นย่อมไม่มีความหมายต่อการยุติการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ทั้งนี้ หากผลักดัน พ.ร.บ.การออกเสียงฯ สำเร็จ จะใช้เวลาไม่นานในการทำประชามติได้เร็วภายในปีนี้ ก่อนจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการจัดตั้ง ส.ส.ร.นั้นจะเป็นหลักประกันสำคัญหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยุบสภา เราก็อาจจะลงประชามติพร้อมๆกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ หรือหากรัฐบาลออกรัฐบาลที่มาทำหน้าที่ชั่วคราว หลังจากนั้นก็สามารถจะทำประชามติได้นี่คือเส้นทางที่มีความมั่นคงแน่นอน ส่วนการแก้ไขระบบเลือกตั้ง การยกเลิกวุฒิสภา เป็นสภาเดี่ยว และการปฏิรูปองค์กรอิสระต่างๆ ให้มีที่มาชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้นก็อยากทำ แต่ยังไม่ใช่เวลานี้   


 
ด้าน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจะยื่นร่างอะไร ต้องใช้เสียงของ ส.ว. 1 ใน 3 อีก ซึ่งเป็นจุดสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปัญหา จำเป็นต้องแก้ไข ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีประชาชนคนไทยคนไหน ที่มีสิทธิเลือก ส.ว. กลับมีอำนาจในการเลือกนายกฯ ดังนั้น จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ คืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญจะได้หาทางออกกันว่าสังคมนี้จะหาทางออกเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างไร วันนี้เรามีวิกฤติหลายเรื่อง การแก้รัฐธรรมนูญเพียงแค่เพื่อแก้เส้นแก้ระบบเลือกตั้ง แก้มาตรา 144 ไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ดังนั้นการแก้แบบนี้เป็นแค่เพียงกันสมคบคิดกันเพียงเพื่อทำลายเสียงของประชาชนเพียงเพื่อทำให้เสียงของประชาชนตกน้ำ ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาของประเทศ หวังว่ากระบวนการทั้งหมดจะถูกหยุด เราในฐานะ ส.ส. ในฐานะพรรคการเมือง ที่ยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อประชาชน เรามีหน้าที่ที่จะหยุดกระบวนการนี้ หวังว่าเราจะใช้กระบวนการของรัฐสภา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง.

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11