อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

'วุฒิสภา'ไฟเขียว205เสียง อนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้5แสนล.  

“วุฒิสภา” ไฟเขียว ลงมติ 205 เสียง ผ่าน พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน สู้โควิด-19 จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 17.06 น.


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ 2564 โดยหลังจากเปิดให้ ส.ว.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

จนกระทั่งเวลา 17.05 น. นายศุภชัย สมจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภา อนุมัติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง 205 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง.
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10