อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

"บิ๊กป้อม" เสริมความมั่นคงพลังงาน-สิ่งแวดล้อม

“ประวิตร” ถก คกก.สิ่งแวดล้อม หนุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน เชื่อมโยงคมนาคม เพื่อประโยชน์ ปชช. จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.18 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 3/2564  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 8 โครงการ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผน PDP 2018 เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่ EEC และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1.โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน จังหวัดขอนแก่น 2.โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน 3.โครงการท่าเทียบเรือ FSRU 4.โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก จังหวัดนราธิวาส 6.โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย 7.โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร จังหวัดเลย และ 8.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรฐานการระบายค่าควันดำจากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนกลาง จำนวน 9 คณะ และในจังหวัดที่กระจายภารกิจจำนวน 12 คณะ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3