อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

กกต.รับรองผลเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านบึง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง รับรอง "อำพร กฤติยานีรนาท" สมาชิกเทศบาลเมืองบ้านบึง จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 17.17 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้นางอำพร กฤติยานีรนาท เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างจากกรณี นายจรูญ กิจผสมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านบึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ทั้งนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6