อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ไทยเตรียมพร้อมรับวัคซีนแอสตราฯจากญี่ปุ่น

กต.ประสานสธ.-สถานทูตญี่ปุ่นเตรียมรับมอบวัคซีน "แอสตราเซเนกา" จากญี่ปุ่น แจง สปป.ลาว ไม่เปิดให้ต่างชาติมาฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.49 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า จากกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยนายโทชิมิทสึ โมเทกิ รมว.ต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ออกคำประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท แอสตราเซเนกา ให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้  ทั้งนี้ในส่วนของไทยจะมีการประสานงานกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นต่อไป สำหรับประเทศผู้รับมอบวัคซีนครั้งนี้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแนวคิดที่ญี่ปุ่นได้เสนอไว้ คือ "อินโด-แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดกว้าง (เอฟโอไอพี)" รวมถึงเป็นประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขาดแคลนวัคซีนภายในประเทศ 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับไมตรีจิตในการมอบวัคซีนดังกล่าว ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การนำวัคซีนเข้ามาในไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น

นายธานี กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวปลอมว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปิดให้ชาวต่างชาติมาขอรับการฉีดวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ ใน สปป.ลาว ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นข่าวบิดเบือน เนื่องจาก สปป.ลาว ไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น อีกทั้ง ผู้ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ต้องเข้าเงื่อนไขที่คณะเฉพาะกิจฯ กำหนด คือ 1.เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น 2.เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ พนักงานรัฐ แพทย์ผู้ที่ทำงานที่จุดผ่านแดนสากล ผู้ที่มีการเดินทางต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น 3.เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคไตความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น สำหรับชาวต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องแสดงเอกสารยืนยันการทำงานเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3