อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

สธ.เผยพบผู้เสียชีวิต103ราย หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

สาธารณสุข เผยผลเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนกันโควิดกว่า 7 ล้านโด๊ส เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค นอน รพ. 1.9 พันราย ส่วนตายหลังฉีด 103 ราย กก.วิเคราะห์แล้ว 42 ราย ไม่เกี่ยวกับวัคซีน ที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบ พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.49 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. เวลา 16.30 น. จำนวนผู้รับวัคซีนทั้งหมด 7,906,696 โด๊ส ซึ่งอาจน้อยกว่าตัวเลขที่รายงานประจำวัน เพราะเป็นการตัดข้อมูลต่างกัน จำนวนดังกล่าวมีการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ 1.เกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรค เข้ารักษาใน รพ. อย่างน้อย 3 วัน เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน รวม 1,945 ราย คิดเป็น 24.60 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส 2. เจ็บป่วยร้ายแรงถึงชีวิต 103 ราย คิดเป็น 1.30 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า แยกเป็นวัคซีนซิโนแวค ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 3,373,958 โด๊ส พบผู้ป่วยใน 914 ราย คิดเป็น 27.09 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ส่วนการเสียชีวิต 44 ราย คิดเป็น 1.30 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ขณะที่ เข็มที่ 2 จำนวน 2,176,933 โด๊ส ผู้ป่วยใน 243 ราย คิดเป็น 11.16 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ซึ่งลดลงจากเข็มที่ 1 ตามอัตรา ส่วนการเสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตรา 0.32 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า วัคซีนแอสตราเซเนกา ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2,304,890 โด๊ส พบเป็นผู้ป่วยใน 782 ราย คิดเป็น 33.93 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส เสียชีวิต 49 ราย คิดเป็น 2.13 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ขณะที่ เข็มที่ 2 จำนวน 50,915 โด๊ส ผู้ป่วยใน 6 ราย คิดเป็น 11.78 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส และเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็น 1.96 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส

“ผลสรุปสุดท้ายของการเสียชีวิต จะเป็นเหตุที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีน แต่เมื่อมีรายงานก็ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อแยกแยะหาสาเหตุที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อัตราการเสียชีวิตหลังรับวัคซีน ยังต่ำกว่าเหตุการณ์ปกติที่เราใช้ชีวิตก่อนมีวัคซีน เนื่องจากเราจะต้องมีการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิต ซึ่งแต่ละประเทศก็มีการเกิด การเสียชีวิตก่อนรับวัคซีน” นพ.เฉวตสรร กล่าว.
 
นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า การได้รับวัคซีนกว่า 7.9 ล้านโด๊ส มีการอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 945 ราย ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 327 ราย และอยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 618 ราย สรุปผลการพิจารณาอาการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ที่ได้รับการดูแลและไม่ถึงขั้นเสียชีวิต เป็นภาวะช็อกรุนแรง แบบ Anaphylaxis จำนวน 20 รายในผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค คิดเป็น 3.6 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ส่วนวัคซีนแอสตราฯ มี 1 ราย คิดเป็น 4 รายต่อการฉีดแสนโด๊ส ส่วนปฏิกิริยาแพ้ วัคซีนซิโนแวค 21 ราย แต่ยังไม่พบในแอสตราฯ ขณะที่อาการของความกังวล ISRR หลังรับวัคซีน ในซิโนแวค พบ 208 ราย และแอสตราฯ 2 ราย
 
นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตหลังรับวัคซีน 103 ราย ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้ว 42 ราย ยังไม่พบผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 18 ราย และและอยู่ระหว่างการชันสูตรพลิกศพอีก 61 ราย.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10