อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ดับฝัน!ส.ว.ชักแถวคว่ำร่าง'พปชร.'-ภท.งดโหวตบัตร2ใบ

ดับฝัน แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ร่างที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ หลัง ส.ว.ชักแถวไม่รับหลักการ ขณะร่างที่ 13 ของพรรคร่วมรัฐบาล ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนใหญ่รับหลักการ เว้นภูมิใจไทย บางส่วน พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 22.40 น.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภามี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กระทั่งเวลา 17.00 น. เมื่อเริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงตามลำดับตัวอักษรเพื่อลงมติในญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ปรากฏว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว.ลงมติไปในแนวทางเดียวกับมติวิปของฝ่ายตัวเอง โดยส.ว.ทุกคนลงมติไม่รับหลักการ หรืองดออกเสียงในร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ ไปในทางเดียวกันทั้งหมด ส่วนร่างอื่นๆ เสียงส.ว.ลงมติไม่รับหลักการและงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ มีออกเสียงรับหลักการแทรกเพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะที่ร่างที่ 13 ซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 บัตร นั้น ส.ว.ลงมติรับหลักการโดยพร้อมเพรียงกันเกือบทุกคน มีเพียง ส.ว.ส่วนน้อยที่ลงมติงดออกเสียง อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นางดวงพร รอดพยาธิ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์ และพล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ลงมติไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ยังมี ส.ว.ที่ลงมติยอมปิดสวิตช์ ส.ว. อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน พญ.พรทิพทย์ โรจน์สุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณวพัฒน์

ส่วนการลงคะแนนโหวตของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เสียงจะไม่ค่อยไปทางเดียวกัน โดย ส.ส.พลังประชารัฐ ส่วนใหญ่ลงมติรับหลักการในทุกร่าง แต่ก็มี ส.ส.บางส่วนงดออกเสียงในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงมติเห็นชอบในทุกร่าง รวมถึงร่างที่เกี่ยวกับการปิดสวิตช์ ส.ว. การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการยกเลิกคำสั่งต่างๆ ของ คสช.ด้วย ขณะที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ลงมติรับหลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างของฝ่ายค้านที่เกี่ยวกับการปิดสวิตช์ ส.ว. ด้านพรรคประชาธิปัตย์ลงมติรับหลักการในทุกร่าง ขณะที่พรรคภูมิใจไทยลงมติรับหลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ ร่างที่ 3 ของพรรคฝ่ายค้าน เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  ร่างที่ 5 ของพรรคฝ่ายค้าน เรื่อง การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ และการยกเลิกคำสั่ง คสช. และร่างที่ 13 ของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ส่วนทางด้านการลงคะแนนของพรรคฝ่ายค้าน ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทยลงมติรับหลักการในทุกร่าง ไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐ พรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย ลงมติรับหลักการไม่ครบทุกร่าง

อย่างไรก็ตาม การขานคะแนนของสมาชิกรัฐสภา ปรากฏว่า คะแนนเสียงในร่างที่ 13 ของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด โดยมีเสียง ส.ว.ลงคะแนนรับหลักการเกิน 1 ใน 3 เช่นกัน ทำให้ร่างที่ 13 ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการเป็นที่เรียบร้อย ส่วนร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการแก้ไขมาตรา 144 และ 185 เรื่องการยกเลิกบทลงโทษ ส.ส.และ ส.ว.ที่ก้าวก่ายการแปรญัตติงบประมาณ และการให้ ส.ส.-ส.ว.เข้าไปแทรกแซงการทำงานข้าราชการได้นั้น ปรากฏว่า มีคะแนนไม่รับหลักการและงดออกเสียงของ ส.ว. เกิน 166 เสียง จาก ส.ว.250 คน เท่ากับว่ามีเสียงส.ว.ที่จะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าวไม่ถึง 1 ใน 3 จึงไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 แน่นอนแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12