อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ทหารพรานสั่งคุมเข้มการลักลอบนำเอายาเสพติด

ทหารพรานสั่งคุมเข้มการลักลอบนำเอายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาในประเทศด้านชายแดน จ.สระแก้วอย่างเข้มงวด จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 04.21 น.

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. พ.อ.วิชิต มีคุณสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 กองกำลังบูรพา(ผบ.ฉก.กรม.ทพ.ที่ 12 กกล.บูรพา) ลงพื้นที่ตรวจกองร้อยทหารพรานในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาระยะทางประมาณ 65 กม.ซึ่งมีกองร้อยทหารพรานในสังกัดจำนวน 5 กองร้อย ประกอบด้วย กองร้อย.ทพ.1207 บ้านป่าไร่,กองร้อย.ทพ.1206 ตลาดโรงเกลือ,กองร้อย.ทพ.1205 จุดผ่อนปรนสิ้นค้าชั่วคราวบ้านหนองปรือ ร้อย.ทพ.1204 บ้านโคกสะแบง(แหลมหนองเอี่ยน) และกองร้อย.ทพ.1201 บ้านคลองน้ำใส พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับ จนท.ทหารพรานทุกกองร้อยให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยผืนแผ่นดินไทยและทำการสกัดกั้นการลักลอบนำเอายาเสพติดพร้อมทั้งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.อ.วิชิต มีคุณสุต เข้ามารับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 กกล.บูรพา ต่อจาก พ.อ.มล.ประวีร์ จักรพันธ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.56 ที่ผ่านมา จึงมีนโยบายลงพื้นที่พบปะกับกำลังพลในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ประกอบกับช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ ต.ป่าไร่ จนถึง ต.ผ่านศึก ระยะทางประมาณ 65 กม.อยู่ในสภาพแห้งแล้งประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางข้ามเขตแดนได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งอาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศไทยหรือขบวนการลักลอบนำเอายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาในประเทศทางด้านชายแดนด้าน จ.สระแก้วได้

ดังนั้นการสกัดกั้นขบวนการดังกล่าว จนท.ทหารพรานในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 กกล.บูรพา จึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว พ.อ.วิชิต มีคุณสุต ผบ.ฉก.กรม.ทพ.12 กกล.บูรพา ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องใช้ในภายครัวเรือนจำนวนหนึ่งให้กับผู้สูงอายุในบ้านภูน้ำเกลี้ยง ม.5 เทศบาล ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนอีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0