อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าสลักพระ

ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งแรกของโลก เป็นเพศผู้และเพศเมีย 2 คู่ หวังปลูกฝังคนรุ่นหลังอนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศน์วิทยาของป่า จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.15 น.

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายอุดม อินทอง ผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติครั้งแรกของโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นวัวแดงที่เพาะเลี้ยงที่ศูนย์แห่งนี้ 4 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว ชื่อปีใหม่ และถุงทอง อายุ 5 ปี และ 4 ปี และเพศเมีย 2 ตัว ชื่อธารทอง และแพรทอง อายุระหว่าง 3 ปี และ 4 ปี จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชนรู้จักรักและช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศน์วิทยาของป่าและสัตว์ป่า ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ โดยแต่เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีวัวแดงอยู่มากแต่มีการไล่ล่าจนกระทั่งไม่พบว่ามีวัวแดงอีกในปัจจุบัน จึงต้องจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้ป่าแห่งนี้มีวัวแดงต่อไป รวมทั้งวัวแดงที่จะปล่อยก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของป่าสลักพระอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และยินดี โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผวจ.กาญจนบุรี นายเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ นายไพทูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งชาวบ้านกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น