อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ลูกศิษย์ทั่วประเทศช็อก "พ่อคูณ"ละสังขารแล้ว

คณะแพทย์แถลงข่าวด่วน หลวงพ่อคูณ ละสังขารแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 11.45 น. ลูกศิษย์ทั่วประเทศเศร้าใจ เตรียมทำพิธีอย่างสมเกียรติ เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 02.24 น.

เมือวันที่ 16 พ.ค. มีรายงานด่วนจากคณะแพทย์ที่รักษาอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) โดยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า หลวงพ่อคูณ ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ ในเวลา 11.45 น. ขณะที่ลูกศิษย์ที่อยู่ในอาการเศร้าสลด ต่างเตรียมดำเนินการทำพิธีอย่างสมเกียรติแล้ว.

[[IMG=2]]

[[IMG=3]]

[[IMG=4]]

[[IMG=5]]

ประวัติ...หลวงพ่อคูณ เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับหลวงพ่อคูณ กำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.2466 (บางตำราว่าวันที่ 4 ต.ค.2466) เป็นบุตรชายคนโตมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน ที่บ้านไร่ หมู่ 6 ต.กุดพิมาน อ.อ่านขุนทด จ.นครราชสีมา บิดาชื่อ นายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชื่อนางทองขาว ฉัตรพลกรัง

โดยก่อน นางทองขาว ตั้งครรภ์ ฝันเห็นเทพองค์หนึ่งมีกายเรืองแสงงดงามลอยลงมาจากสวรรค์บอกว่านางทองขาวกับสามีมีศีลธรรม เมตตาต่อสรรพสัตว์ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคุณงามความดีมาตลอดหลายชาติ จึงขออำนวยพรให้ครอบครัวมีแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไปพร้อมมอบดวงแก้วใสสะอาดสุกสว่างให้ด้วยบอกว่าภายหน้าจะได้เป็นพระพุทธสาวกหน่อเนื้อพระชินวร เพื่อสืบพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง

เมื่อหลวงพ่อคูณ อายุ 6-7ขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวิรโธ พระอาจารย์ฉาย และพระอาจารย์หลี ทั้งภาษาไทยและภาษาขอม ที่วัดบ้านไร่ พร้อมถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ จนอายุได้ 21 ปี จึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2487 (หนังสือบางแห่งระบุว่า ปี 2486) โดยพระครูวิจารย์ดีกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ คือพระอาจารย์สุขวัดโคกรักษ์ ได้รับฉายาว่า “ปริสุทโธ” และฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อนหลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

[[IMG=6]]

[[IMG=7]]

ทั้งนี้หลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเ หลังปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควรหลวงพ่อแดงจึงพาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโรเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ อ.ด่านขุนทด ซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันมักแลกเปลี่ยนธรรมะตลอดจนวิชาอาคมแก่กันเสมอ ได้อบรมสั่งสอนธรรมมะและไสยศาสตร์หลวงพ่อคูณ ด้วยความรักใคร่มิได้ปิดบังอำพรางทั้งพระธรรมควบคู่ กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้เน้นสอนเรื่องการมี"สติ" ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ให้มีความรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งเรื่อง”อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนามจึงมิใช่ของเราและของเขา ” ส่วนพระกัมฏฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติโดยดึงเอาวิธีกำหนด “ความตาย” เป็นอารมณ์เรียกว่า “มรณัสสติ” เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิด สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

ต่อมาได้ออกธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพร ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูง ทั้งเขตจ.นครราชสีมา รวมทั้งสปป.ลาวและกัมพูชา ทั้งนี้หลวงพ่อคูณได้สร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่วัดบ้านไร่จำนวนมากรวมทั้งสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่ด้วย รวมทั้งจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนบริจาคเงินทองเพื่อช่วยเหลือสาธารณะสุขต่างๆมากมาย

ด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2535หลวงพ่อคูณได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระญาณวิทยาคมเถร วันที่10 มิ.ย.2539ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นพระราชวิทยาคม วันที่12 ส.ค.2547ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นพระเทพวิทยาคม โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จนถึงปัจจุบัน

หลวงพ่อคูณ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือท่านั่งยองและการพูด กู-มึง ภาษาชาวบ้าน โดยให้เหตุผลว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดอีกทั้งเป็นลักษณะของคนเตรียมพร้อมที่ลุกเดินไปไหนมาไหนได้ทันทีจะหยิบจับอะไรก็ง่ายและสะดวก ในการทำงาน ในด้านวัตถุมงคลเป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งในความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังไม่ว่าจะปลุกเสกรุ่นไหนออก มาก็ตามต่างมีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยกันมาแล้วกันอย่างแพร่หลายในบรรดา ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือศรัทธาหลวงพ่อคูณ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือว่าเป็นพระเกจิแห่งสยามประเทศ และเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ตามความเศรัทธาของศิษยานุศิษย์อย่างแท้จริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ประกาศฉบับ3'พ่อคูณ'ทรุด หายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้น


แพทย์แถลงอาการพ่อคูณ ผลกระทบหัวใจหยุดเต้น


'หลวงพ่อคูณ'หยุดหายใจ! หมอช่วยปั๊มก่อนส่งไอซียูคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น