อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ลูกศิษย์ทั่วประเทศช็อก "พ่อคูณ"ละสังขารแล้ว

คณะแพทย์แถลงข่าวด่วน หลวงพ่อคูณ ละสังขารแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 11.45 น. ลูกศิษย์ทั่วประเทศเศร้าใจ เตรียมทำพิธีอย่างสมเกียรติ เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 02.24 น.

เมือวันที่ 16 พ.ค. มีรายงานด่วนจากคณะแพทย์ที่รักษาอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) โดยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า หลวงพ่อคูณ ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ ในเวลา 11.45 น. ขณะที่ลูกศิษย์ที่อยู่ในอาการเศร้าสลด ต่างเตรียมดำเนินการทำพิธีอย่างสมเกียรติแล้ว.

[[IMG=2]]

[[IMG=3]]

[[IMG=4]]

[[IMG=5]]

ประวัติ...หลวงพ่อคูณ เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

สำหรับหลวงพ่อคูณ กำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.2466 (บางตำราว่าวันที่ 4 ต.ค.2466) เป็นบุตรชายคนโตมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน ที่บ้านไร่ หมู่ 6 ต.กุดพิมาน อ.อ่านขุนทด จ.นครราชสีมา บิดาชื่อ นายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชื่อนางทองขาว ฉัตรพลกรัง

โดยก่อน นางทองขาว ตั้งครรภ์ ฝันเห็นเทพองค์หนึ่งมีกายเรืองแสงงดงามลอยลงมาจากสวรรค์บอกว่านางทองขาวกับสามีมีศีลธรรม เมตตาต่อสรรพสัตว์ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคุณงามความดีมาตลอดหลายชาติ จึงขออำนวยพรให้ครอบครัวมีแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไปพร้อมมอบดวงแก้วใสสะอาดสุกสว่างให้ด้วยบอกว่าภายหน้าจะได้เป็นพระพุทธสาวกหน่อเนื้อพระชินวร เพื่อสืบพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง

เมื่อหลวงพ่อคูณ อายุ 6-7ขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวิรโธ พระอาจารย์ฉาย และพระอาจารย์หลี ทั้งภาษาไทยและภาษาขอม ที่วัดบ้านไร่ พร้อมถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ จนอายุได้ 21 ปี จึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2487 (หนังสือบางแห่งระบุว่า ปี 2486) โดยพระครูวิจารย์ดีกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ คือพระอาจารย์สุขวัดโคกรักษ์ ได้รับฉายาว่า “ปริสุทโธ” และฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด (บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อนหลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

[[IMG=6]]

[[IMG=7]]

ทั้งนี้หลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเ หลังปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควรหลวงพ่อแดงจึงพาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโรเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ อ.ด่านขุนทด ซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันมักแลกเปลี่ยนธรรมะตลอดจนวิชาอาคมแก่กันเสมอ ได้อบรมสั่งสอนธรรมมะและไสยศาสตร์หลวงพ่อคูณ ด้วยความรักใคร่มิได้ปิดบังอำพรางทั้งพระธรรมควบคู่ กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้เน้นสอนเรื่องการมี"สติ" ระลึกรู้ พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ให้มีความรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งเรื่อง”อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนามจึงมิใช่ของเราและของเขา ” ส่วนพระกัมฏฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติโดยดึงเอาวิธีกำหนด “ความตาย” เป็นอารมณ์เรียกว่า “มรณัสสติ” เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิด สัมมาสมาธิ เรียกว่า “อานาปานสติ”

ต่อมาได้ออกธุดงค์จาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพร ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูง ทั้งเขตจ.นครราชสีมา รวมทั้งสปป.ลาวและกัมพูชา ทั้งนี้หลวงพ่อคูณได้สร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่วัดบ้านไร่จำนวนมากรวมทั้งสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่ด้วย รวมทั้งจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนบริจาคเงินทองเพื่อช่วยเหลือสาธารณะสุขต่างๆมากมาย

ด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2535หลวงพ่อคูณได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระญาณวิทยาคมเถร วันที่10 มิ.ย.2539ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นพระราชวิทยาคม วันที่12 ส.ค.2547ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นพระเทพวิทยาคม โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จนถึงปัจจุบัน

หลวงพ่อคูณ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือท่านั่งยองและการพูด กู-มึง ภาษาชาวบ้าน โดยให้เหตุผลว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดอีกทั้งเป็นลักษณะของคนเตรียมพร้อมที่ลุกเดินไปไหนมาไหนได้ทันทีจะหยิบจับอะไรก็ง่ายและสะดวก ในการทำงาน ในด้านวัตถุมงคลเป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งในความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังไม่ว่าจะปลุกเสกรุ่นไหนออก มาก็ตามต่างมีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยกันมาแล้วกันอย่างแพร่หลายในบรรดา ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือศรัทธาหลวงพ่อคูณ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือว่าเป็นพระเกจิแห่งสยามประเทศ และเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ตามความเศรัทธาของศิษยานุศิษย์อย่างแท้จริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ประกาศฉบับ3'พ่อคูณ'ทรุด หายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้น


แพทย์แถลงอาการพ่อคูณ ผลกระทบหัวใจหยุดเต้น


'หลวงพ่อคูณ'หยุดหายใจ! หมอช่วยปั๊มก่อนส่งไอซียูคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0