อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

'คลังอาหารบ้านทุ่งพร้าว' ศูนย์พืชผักปลอดสารพิษ

"ชุมชนบ้านพร้าว" อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ชูผลสำเร็จของการฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำ ให้เป็น "คลังอาหารชุมชน" ในรูปแบบศูนย์ต้นแบบพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ โดยคนอยู่คู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันและกัน เสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 06.01 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ พืชผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนในชุมชนบ้านทุ่งพร้าว ทั้งหนุ่ม-สาว-คนเฒ่า-คนแก่ ออกมาดูแลแปลงพืชผักปลอดสารพิษ ที่ได้ช่วยกันปลูกขึ้น เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้บริโภคพืชผักที่สด มากด้วยคุณค่า และปลอดสารพิษ โดยทุกเดือนชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน หาผักสมุนไพรต่างๆ มาปลูกในศูนย์ต้นแบบ ซึ่งส่วนหนึ่งของผลผลิตจะนำมาปรุงอาหารให้คนในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้รับประทาน เป็นอาหารที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรค โดยโครงการได้ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นายอนันต์ ชิงชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่ผืนป่าแห่งนี้จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ในอดีตป่าไม้ของชุมชนบ้านทุ่งพร้าวได้ถูกบุกรุกมาช้านาน ทั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า นำไปขายและนำมาใช้สอย มีการแผ้วถางบุกรุกเพื่อทำพื้นที่การเกษตร ทำให้ป่าชุมชนบ้านทุ่งพร้าวอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากกว่า 60-80 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้นไม้สักมีจำนวนลดลง พืชผักสมุนไพร ที่ใช้ประกอบอาหาร อาทิ ผักกูด ดอกดิน ผักข้าว บอลต่างๆ ตลอดจนสัตว์น้ำกุ้ง หอยปู ปลา สัตว์ป่า ลดปริมาณและหาได้อยาก ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีการประชุมและมีมติร่วมกันในการอนุรักษ์ป่า สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนรักและหวงแหนป่า สร้างแหล่งเรียนรู้ปลอดสารพิษ จนทำให้วันนี้ป่าชุมชนบ้านทุ่งพร้าวมีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นคลังอาหาร และ เป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ต้นแบบให้ราษฏรบ้านทุ่งพร้าว 280 ครัวเรือน ได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค

ด้านนายสมาน สูขใจ ชาวบ้านทุ่งพร้าว ระบุว่า ที่ศูนย์ต้นแบบแห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน จะปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพืชสมุนพร ส่วนหนึ่งก็จะนำไปทำอาหารให้ผู้สูงอายุรับประทานเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยเน้นให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา ลงมือทำกิจกรรมปลูกป่า ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างกฎกติการ่วมกันเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ จนทำให้ทุกวันนี้ ชาวบ้านทุ่งพร้าวต่างตระหนักถึงความสำคัญของป่า ความสำคัญของสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งผลทำให้ป่าวันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นคลังอาหาร เป็นตลาดสด เป็นแหล่งสะสมพืฃปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร ให้ชาวบ้านได้ใช้สอยประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนอีกหนึ่งชุมชนน่าอยู่คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 426