อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

ผบ.ตร.สั่งเปลี่ยนชื่อ'พงส.' 'สอบสวน'ท้ายชื่อตำแหน่ง

"จักรทิพย์" ออกคำสั่งเปลี่ยนชื่อเรียกพนักงานสอบสวนชั่วคราว ระบุว่า "สอบสวน" ในวงเล็บท้ายชื่อตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เรียกเป็นผู้บังคับการ (สอบสวน) จนถึง พนักงานสอบสวน ให้เรียก รองสารวัตรสอบสวน เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.01 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความ เรื่อง การเรียกชื่อพนักงานสอบสวน (พงส.) ถึงทุกหน่วยในตร. ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่องกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ส่งผลให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับต่างๆที่มีอยู่ ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ถูกยกเลิกไป แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนระดับต่างๆไปดำรงตำแหน่งใหม่ จึงให้เรียกชื่อตำแหน่งผู้มีอำนาจหน้าที่การสอบสวนในสายงานสอบสวน โดยให้ระบุคำว่า "สอบสวน" ในวงเล็บท้ายชื่อตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ใช้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจำมีชื่อใหม่

อาทิ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เรียกเป็นผู้บังคับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เรียกเป็นรองผู้บังคับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เรียกผู้กำกับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ เรียกรองผู้กำกับการ (สอบสวน) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ เรียกสารวัตร (สอบสวน) พนักงานสอบสวน เรียกรองสารวัตรสอบสวน. คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51