อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ตราดจับทุเรียนอ่อน 5 ตัน แอบขนขายเอาเปรียบผู้ซื้อ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จ.ตราด บุกยึดทุเรียนอ่อนเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 คันรถรวมกว่า 5 ตัน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 08.03 น.

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดตราด นำโดย นายกฤษณะ อยู่สุข นายอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วย นายสุเมธ ตะเพียนทอง ปลัดอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษ อ.เขาสมิง นายฐิตินันท์ ประเทืองคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เขาสมิง นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง นายโอภาส ชอบรส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจบ้านทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด ร่วมสกัดจับกุมรถบรรทุกทุเรียนอ่อนออกนอกจังหวัดจำนวน 3 คัน

ทั้งนี้ ได้ทำการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่บรรทุกมาเต็มคันรถจำนวนกว่า 5 ตัน มูลค่ากว่า 5 แสนบาท หลังได้รับแจ้งความเคลื่อนไหวจากสายข่าวในพื้นที่ ซึ่งจากการสุ่มตรวจเบื้องต้นพบว่า ทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่บรรทุกมาทั้ง 3 คันรถ เป็นทุเรียนอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 32 % รวมกว่า 2 คันรถ จึงได้ร่วมดำเนินการตรวจยึดทุเรียนจำนวนดังกล่าว พร้อมลงบันทึกการจับกุมไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการเอาผิดต่อไป

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวนดังกล่าว ถูกตัดมาจากสวนทุเรียนของเกษตรกรรายใหญ่ในพื้นที่ อ.เขาสมิง ขณะที่พ่อค้าพร้อมด้วยกลุ่มคนงานที่เดินทางมารับซื้อนั้น เป็นของโรงรับซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยรับซื้อมาในราคากิโลกรัมละ 110 บาท ก่อนจะมาถูกสุ่มตรวจจับกุมดังกล่าว

ด้าน นายโอภาส ชอบรส หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้ง 3 คันรถดังกล่าว พบว่า เป็นทุเรียนอ่อนเกือบทั้งหมด หากหลุดรอดสายตาไป อาจส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนอย่างแน่นอน ส่วนสาเหตุที่เจ้าของสวนทุเรียนตัดสินใจตัดขายนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากต้องการเงิน เนื่องจากราคาทุเรียนเริ่มขยับลง ประกอบกับทุเรียนพันธุ์หมอนทองขาดตลาด รวมถึงเจ้าของสวนอาจมีความจำเป็นรีบตัดขายเพื่อหนีแมลงศัตรูพืช อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าว เจ้าของสวนมีส่วนต้องรับผิดชอบรับผิดตามกฎหมายด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอาเยี่ยงอย่าง เนื่องจากถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงเกษตรกรชาวสวนทุเรียนด้วยกันเอง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 572