อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.1 จุดพรมแดน'พม่า-อินเดีย'

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดิน ประกาศ เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย ความลึก 120 กม. ฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 02.52 น.

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหวที่บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย ระบุว่า เมื่อเวลา 20.55 น. ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.1 จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย ที่ละติจูด 22.99 องศาเหนือ ลองติจูด 94.83 องศาตะวันออก ความลึกประมาณ 120 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 523 กม. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 538