อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มีนาคม 2562

ยกเลิกอินเตอร์เน็ตก่อนสัญญา ไม่เสียค่าปรับแต่คนไม่รู้?

สังคมออนไลน์แชร์กระหน่ำ เรื่องจริงที่คนไทยไม่เคยรู้ ยกเลิกอินเตอร์เน็ตก่อนสัญญาได้ไม่เสียค่าปรับ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วัน พุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11.13 น.


เมื่อวันที่ 7 ก.ย. "ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์" รายงานว่าเกิดกระแสการแชร์ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่เคยรู้ คือการที่ผู้บริโภคสามารถยกเลิกบริการอินเตอร์เน็ตก่อนกำหนด ตามสัญญาที่ตกลงไว้กับทางผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า การตกลงใช้บริการโทรคมนาคม ไม่ใช่เรื่องที่จะผูกมัดกันได้ ผู้บริโภคสามารถยกเลิกบริการได้ เพียงแต่ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 5 วัน และในกรณีที่มีปัญหาระหว่างใช้บริการสามารถยกเลิกได้ทันที ทั้งนี้หากมีเงินคงค้างอยู่ที่ผู้ประกอบการ ต้องคืนให้ลูกค้าภายใน 30 วัน หากล่าช้าจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้ด้วย ซึ่งหากผู้ให้บริการมีเงื่อนไขติดตั้งโทรศัพท์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต พร้อมสัญญาการใช้บริการนาน 12 เดือน แต่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ระบุไว้ว่า กรณีที่บริษัทมอบเครื่องโทรศัพท์ หรือเครื่องอุปกรณ์ใดๆ ให้ผู้บริโภคใช้ในราคาถูก แต่กำหนดให้ผูกพันตามสัญญาเป็นระยะเวลานาน ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ แต่ต้องส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวคืนให้แก่บริษัท และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายตามจริง

"เดลินิวส์ออนไลน์"ได้สอบถามไปยัง นายวิรัช หวังปิติพานิชย์ ทนายความชื่อดังเจ้าของเพจ “tanaiwirat.com ทนายวิรัช เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เผยว่า การยกเลิกอินเตอร์เน็ตก่อนสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับนั้น เป็นเรื่องที่ ประชาชนยังไม่ทราบกันมากนัก แต่ในทางกฎหมายนั้น การที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าติดตั้งแรกเข้ากับผู้บริโภคหากยกเลิกบริการก่อนกำหนด เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 51 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ที่กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับความเห็นชอบในสัญญา หรือเงื่อนไขใดๆ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธินำสัญญาหรือเงื่อนไขนั้นไปใช้กับผู้ใช้บริการได้ และข้อสัญญาลักษณะดังกล่าวยังขัดต่อข้อ 15 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ระบุว่า ห้ามบริษัทผู้ให้บริการคิดค่าปรับ หรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด เพราะฉะนั้น ผู้ใช้บริการทุกรายจึงมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ให้บริการไม่มีสิทธิคิดค่าติดตั้งแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพราะคณะกรรมการ กสทช. ยังมิได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเงื่อนไข สัญญาของผู้ประกอบการจึงไม่มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการ..


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, tanaiwirat.com ทนายวิรัช

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53