อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

ทั่วประเทศร่วมแปรอักษร แสดงความอาลัย'พ่อหลวง'

ทุกภาคส่วนทั่วประเทศยังคงจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปรอักษร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.04 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร จำนวน 1,900 คน ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภายใต้การแปรอักษรเป็นเลข ๙ ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยที่อาคารหอศิลปวัฒธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษากว่า 800 คน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และรูปดวงใจ พร้อมมีอักษร "วนศ.กส." ซึ่งเป็นอักษรย่อของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ บริเวณลานหน้าเสาธง เพื่อร่วมกันถวายความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามส่วนที่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,646 คน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 89 วินาทีที่ โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ จ.ชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วนนายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ นำคณะครู และนักเรียน รวม 1,900 คน  ตักบาตรทำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวถวายความอาลัย ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมแปรอักษรรูปเลข 9 ไทย ล้อมรอบด้วยหัวใจ โดยนักเรียนแต่งชุดดำและชุดนักเรียนเสื้อขาวร่วมแปรอักษร พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังสิ้นสุดเสียงเพลงทั้งหมดได้นั่งลงที่พื้นพร้อมก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพรียงกันขณะที่ ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทางโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง กว่า 2,000 คน ทำพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ได้เสด็จสวรรคตลง ด้วยการลงนามถวายความอาลัย และมีการแปรอักษรรูปดวงใจ จากนั้นคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย" จนดังกึกก้อง.
ขณะที่ กทม. คณะครูอาจารย์และนักเรียน ร.ร.แสงอรุณ ก็มีพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการนั่งสำรวม หมอบกราบพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นก็แปรขบวนเป็นเลข "๙"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 267