อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กฟภ.มอบถุงยังชีพปชช. ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ประธานกรรมการ กฟภ. เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 15.53 น.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม และนายยงยุทธ โกเมศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช สรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน 10 จังหวัดภาคใต้ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

​สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1-12 ม.ค. ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากมีระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหาย มีเสาไฟฟ้าล้มชำรุดประมาณกว่า 400 ต้น จากดินสไลด์ ถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากอยู่ในทิศทางน้ำไหล สายไฟฟ้าขาด กฟภ.ต้องงดจ่ายไฟ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการงดจ่ายไฟ จำนวน 264,329 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ของจำนวนผู้ใช้ไฟในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่ง กฟภ. จ่ายไฟคืนแล้ว จำนวน 261,791 ราย คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คงเหลือจำนวน 2,538 ราย ที่ กฟภ. จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ

​นายถวิล กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและเดินทางมาเยี่ยมเยียนพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน พร้อมนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลนายก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 200 ชุด และพื้นที่บ้านดอนมะลิ หมู่ 7 ต.ท่าข้าม พื้นที่หมู่ 2 ต.กรูด และพื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 500 ชุด และเดินทางไปตรวจสอบระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กฟภ. มีมาตรการในการดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าในกรณีน้ำท่วมโดยดูแลระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย ด้วยการยกมิเตอร์ให้พ้นระดับน้ำ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้า จัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเคลื่อนที่ให้สถานที่สำคัญ อาทิ โรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ที่น้ำลด จัดพนักงาน กฟภ. ร่วมกับจิตอาสาภายนอก ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำหรับในครั้งนี้ กฟภ. ออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยมอบถุงยังชีพ 6,300 ชุด สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการจัดถุงยังชีพจำนวน 5,968 ชุดและอาหารสำเร็จจำนวน 2,500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เป็นเงิน 2,167,200.-บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนรถยนต์ขนย้ายผู้ป่วยและประชาชน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนอีกด้วย..คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6