อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ทายาทมรดกอึ้งจนท.เขต เมินแก้ไขชื่อตามคำสั่ง

เขตบางคอแหลมยัน ไม่แก้ไขชื่อตามสูติบัตรตามคำสั่งเขตพญาไท หลังประสานไปยังคู่กรณีทายาทมรดก 700 ล้าน อ้างอีกฝ่ายกำลังยื่นอุทธรณ์คำสั่ง จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 20.53 น.

จากกรณีที่นายสมพล ตัณฑประภา อายุ 45 ปี ทายาทมรดก 700 ล้านพร้อมเครือญาติได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าทางครอบครัวถูก น.ส.เอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นเครือญาติได้มรดกมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท โดยอาศัยเจ้าพนักงานแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร ชื่อและนามสกุลในเอกสารสูติบัตร และในทะเบียนบ้านรวมทั้งร่วมกันทำพินัยกรรมปลอมโดยมิชอบ เพื่อให้ได้มรดกดังกล่าว ขณะที่ทายาทมรดกกลับไม่ได้สักบาท ขณะที่นายสมพลยังได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารปลอม และพินัยกรรมปลอม พร้อมกับทำหนังสือร้องไปยังคณะกรรมการตุลาการกระทรวงยุติธรรม เรื่องไม่ได้รับความยุติธรรมจากการทำพินัยกรรม ซึ่งทางคณะกรรมการตุลาการได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และทางสำนักปกครอง กทม.มีหนังสือให้ทางเขตพญาไทสั่งให้เขตบางคอแหลมแก้ไขให้เป็นชื่อมารดาที่แท้จริงในทะเบียนราษฏร์ตามใบสูติบัตรของ น.ส.เอ  ตามที่ได้เสนอไปตามลำดับแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายสมพล ตัณฑประภา และนางดวงพร สิริสม ได้เดินทางไปที่สำนักงานเขตบางคอแหมเพื่อติดตามทราบผล การแก้ไขชื่อมารดาของ น.ส.เอ ตามหนังสือของสำนักปกครอง กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 มี.ค.2560 ที่ได้สั่งการให้เขตบางคอแหลมดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนราษฏร์ของ น.ส.เอ เพื่อให้เป็นไปตามสูติบัตรสำนักงานเขตพญาไทดำเนินการแก้ไขเพิกถอนมาก่อนหน้านี้ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์ของเขตบางคอแหลมติดต่อแจ้งกับน.ส.เอ บอกให้ทราบทางโทรศัพท์ในกรณีดังกล่าว โดยไม่ได้ทำการแจ้งเป็นหนังสือตามระเบียบของทางราชแต่อย่างใด หลังจากที่ น.ส.เอทราบเรื่องจึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่บางคอแหลมชะลอการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตนออกไปก่อน อ้างเหตุผลว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งของเขตพญาไทอีกครั้งในวันเดียวกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎ์เขตบางคอแหลมได้แสดงสำเนาหนังสือยื่นอุทธรณ์ของ น.ส.เอ ให้นายสมพลดูด้วย และบอกว่าต้องรอกระบวนการพิจรณาอุทธรณ์ของเขตพญาไทที่น.ส.เอ ยื่นอุทธรณ์เสียก่อน

ภายหลังนายสมพล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากการที่ทางสำนักปกครองกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงเขตบางคอแหลมให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎ์ของ น.ส.เอ แล้ว การที่ทางเขตบางคอแหลมใช้วิธีโทรศัพท์ไปแจ้ง น.ส.เอแทนการแจ้งเป็นหนังสือตามระเบียบทางราชการ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลมกับ น.ส.เอ และการอ้างเหตุไม่แก้ไขทะเบียนราษฎร์นั้นเป็นเพราะต้องรอให้เขตพญาไทพิจรณาอุทธรณ์นั้นเป็นการไม่ชอบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งตนเคยสอบถามสำนักปกครอง กทม.มาก่อนหน้านี้แล้ว และเป็นการยื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 2 เพราะการยื่นอุทธรณ์ของ น.ส.เอ ครั้งที่ 1 นั้น ทางเขตพญาไทยกคำอุทธรณ์ โดยไม่รับคำอุทธรณ์เพราะเอกสารหลักฐานชัดเจน และการยื่นอุทธรณ์ของ น.ส.เอครั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อประวิงการแก้ไขเอกสารทะเบียนราฎร์เพื่อที่จะใช้เอการเดิมในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งตนได้ติดต่อขอพบผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม แต่เจ้าหน้าที่ปฏิสธไม่ให้เข้าพบ ซึ่งตนจะไปยื่นหน้งสือต่อศูนย์ดำรงธรรม.สำนักนายกรัฐมนตรีและกรมการปกครองต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 320