อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

นักเรียนจ่าทหารเรือปี 1 ผ่านเกณฑ์การศึกษายกรุ่น

วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1 กว่า 500 นาย สอบผ่านเกณฑ์การศึกษายกรุ่น ตบเท้าประดับเครื่องหมายชั้นปีที่ 2 ก้าวสู่การเป็นพี่ใหญ่ รั้วโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.18 น.

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลการสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายชั้น นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นเกียรติประดับเครื่องหมาย และแสดงความยินดี กับนักเรียนจ่าที่สอบผ่านเกณฑ์ ได้เลื่อนฐานะเป็นนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 จำนวน 521 นาย ณ อาคารอาคารเรียนรวม กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือโท ช่อฉัตร กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนจ่าทหารเรือว่า ตลอดห้วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้นักเรียนทุกนายได้เห็นถึง ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวเอง นับเป็นอีกความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนในรุ่นนี้ มีความมุมานะ พยายาม อุสาหะ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจน มีความเป็นระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือมีคุณสมบัติต่อการเป็นนักเรียนทหาร“ฉะนั้นการที่นักเรียนทุกนายจะก้าวสู่การเป็นพี่ใหญ่ หรือรุ่นพี่ จึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อให้รุ่นน้องที่ก้าวตามขึ้นมา ได้ประพฤติเป็นแบบอย่าง ทั้งด้านการศึกษา และวินัย เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักเรียนทหาร ให้เป็นที่รักที่จดจำของเพื่อนและน้องร่วมสถาบัน ก่อนจะก้าวออกไปเป็นชายชาติทหาร จ่าทหารเรือ อย่างเต็มความภาคภูมิใจ” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.15K