อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้

ทำความรู้จัก "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" โรคภัยใกล้ตัว กับเรื่องที่ควรรู้ อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.

โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในประเทศไทยข้อมูลในปี 2559 นั้น ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในสัดส่วนที่สูงมากถึง 71.5 % เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ A ทั้ง 2 ตระกูลและการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B พบทั้ง 2 ตระกูลคือ Victoria และ Yamagata ส่งผลให้ในปีนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จากสายพันธุ์ B สูง ข้อมูลในประเทศไทยสอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ทั่วไปพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ทั้ง 5 ตระกูล มากกว่า 50 % และพบมากในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในปี 2559 นี้มีการระบาดที่โดดเด่นและทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่มากองค์การอนามัยโลกได้มีการแนะนำให้ผลิตวัคซีนโดยบรรจุเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ให้ครบทั้ง 2 ตระกูล เป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์


อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการโดยทั่วๆ ไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ ทั่วไปแต่มีอากาสที่จะรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่าผู้ป่วยจะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวด เมื่อย ตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการ รุนแรง เช่น ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงง ไปอีกหลายสัปดาห์


วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยแบะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ


วัคซีน” ต้องฉีดซ้ำหรือไม่

วัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นปีแรกควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน


การดูแลรักษาอาการข้างเคียง

หากปวดบวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด


ใครไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
  • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่
  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
  • หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้สามารถรับการฉีดวัคซีนได้


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34