อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ทอ.ไทย-ออสเตรเลีย จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ทอ.ไทยร่วมกับทอ.ออสเตรเลีย จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ก่อนปิดการฝึกผสมThai Boomerang 17 ที่กองบิน 1 จ.นครราชสีมา พุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.45 น.

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Thai Boomerang 17 ในส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน1 พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ไมเคิล แกรนท์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมThai Boomerang 17ในส่วนกองทัพอากาศออสเตรเลีย ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดบริการทางการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยกองอำนวยการฝึกผสมฯ ดำเนินการสร้างรั้วและปรับปรุงสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนกีฬา
ทั้งนี้ กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม Thai Boomerang 17 โดยกำหนดการฝึกภาคสนาม (FTX) ระหว่างวันที่ 4-15 ก.ย.2560 ณ กองบิน 1โดยจะมีพิธีปิดการฝึกผสมฯในวันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ที่ลานจอดอากาศยาน กองบิน 1 จ.นครราชสีมาสำหรับการฝึกผสม Thai Boomerang เริ่มต้นขึ้นมาจากการที่ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย (Goodwill Visit) ในปี 2533และต่อมาในปี 2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึกบิน ACMIร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า Thai Boomerang 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมาโดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 – 4 เครื่องจากฝูงบินที่ 3 เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จำนวน 2 – 4 เครื่อง จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมการฝึกโดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา และนับตั้งแต่ปี 2540ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ 5กองทัพอากาศไทยได้เพิ่มเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน 403 เข้าร่วมการฝึกด้วยอีก 1 ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสมPitch Blackที่กองทัพอากาศจัดกำลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall ประเทศออสเตรเลียการฝึกบินของทั้งสองชาติได้พัฒนาประสบการณ์การฝึกบินปฏิบัติการรบทางอากาศ ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) การเข้าร่วมการฝึกผสม Thai Boomerang 17 เพื่อให้หน่วยบินที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบและพัฒนา ขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสมอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15