อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

'บิ๊กจอม'ร่วมงาน36ปีกองบิน7 จัดกริพเพนโชว์สมรรถนะ

"บิ๊กจอม" ร่วมงานครบรอบ 36 ปี กองบิน7 จัดกริพเพนบินโชว์แสดงสมรรถนะอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสานเสริม สร้าง กองบิน 7 ให้มั่นคง ยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.47 น.

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่15 ก.พ. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กองบิน 7 ทั้งนี้ ได้มีการแสดงการบินสวนสนามทางอากาศ 2 หมู่บิน การแสดงการบินของเครื่องบิน SAAB 340 จำนวน 3 ลำ และ เครื่องบินกริพเพนจำนวน 6 ลำ การแสดงหมู่บินเกียรติยศ เครื่องบินกริพเพน การบินแสดงสมรรถนะ จำนวน 1 ลำ และเฮลิปคอบเตอร์ แบบ 11 EC 725 บินสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย จากนั้น ผบ.ทอ.ได้ตรวจแถวกำลังพลและอากาศยานที่ประจำการ ณ กองบิน 7พล.อ.อ.จอม กล่าวให้โอวาทว่า ขอแสดงความชื่นชม ที่กองบิน 7 ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากความรัก ความสมัครสมานสามัคคี การร่วมแรง ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บังคับบัญชา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองบิน 71 ในยุคของเครื่องบินโจมตี แบบที่ 5 (OV-10) ผลัดเข้าสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18(F-5A/B, F-5E/F) เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่ แบบที่ 18 (RF-5A) และ ปรับความสำคัญจากกองบิน 71 เป็นกองบิน7 จนถึงปัจจุบัน ผบ.ทอ.กล่าวว่า เมื่อปี 2554 กองบิน 7 ได้รับบรรจุเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 (Gripen 39 C/D) เครื่องบินควบคุมแบบที่ 1 (SAAB 340 AEW) เครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ 17 (SAAB 340 B) และเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 17 (SAAB 340 B) เข้าประจำการ รวมถึง“ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” และ“ยุทธศาสตร์ 20 ปีกองทัพอากาศ” น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 กล่าวรายงานว่า กองบิน7 เริ่มจัดตั้ง ณ อ่าวจุดเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อมาในปี 2494 มีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยจัดตั้งเป็น “กองบินน้อยที่7” เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2494 กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ โดยได้ยุบเลิกกองบินภาคและตั้งกองบินยุทธการขึ้นแทน “กองบินน้อยที่ 7” จึงได้กลายเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบินยุทธการ จนกระทั่งปี 2506 กองทัพอากาศได้แก้ไขอัตรา โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก “กองบินน้อยที่ 7” เป็น “กองบิน7” ได้เปลี่ยนภารกิจจากขับไล่ยุทธวิธี เป็น กองบินสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์ชาติในขณะนั้นกองทัพอากาศได้มีนโยบายปรับวางกำลังของกองทัพอากาศเพื่อความเหมาะสมทางด้าน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศในแถบภาคใต้ตอนบนและใต้ กำหนดให้สนามบินเป็นม่วงเรียง ซึ่งเป็นสนามบินเก่าที่ทหารญี่ปุ่นสร้างขึ้นไว้ใช้งาน ตั้งแต่ปี 2486 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ ตำบลหัวเตย และบางส่วนของตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งกองบิน 71 โดยได้ปรับย้ายกองบิน 7 จากอ่าวจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มายังที่ตั้งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2525 หรือเป็นที่รู้จักในนามสนามบินหัวเตย โดยให้โอนเครื่องบินโจมตีแบบที่5 (OV-10) จำนวน 11 เครื่องจากฝูงบิน 531 กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาประจำการในฝูงบิน711 กองบิน 71 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 15 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 7 จวบจนปัจจุบัน “กองบิน 7 เป็นกองบินต้นแบบ เป็นกองบินที่ปฎิบัติการ โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ของกองทัพอากาศ สู่การขับเคลื่อนกองบิน 7 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้กองบิน 7 มีความพร้อม ในการเตรียมกำลัง และ การปฏิบัติภารกิจที่กองทัพอากาศได้มอบหมาย เหนือน่านฟ้านภาทักษิณ และการปฎิบัติการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัย ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและจะยึดมั่น ในเจตนารมณ์ที่จะ สาน เสริม สร้าง กองบิน 7 ให้มั่นคง ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบัน และอดีตผู้บังคับบัญชาของกองบิน7 เพื่อให้กองบิน 7 เป็นกองบินฉลาด ที่มีทหารอาวุธ และ กลยุทธที่ฉลาด เพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 207