อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ลุยอุดรฯสอบ'งาบเงินคนจน' พบ5พฤติการณ์ส่อทุจริต

ยิ่งขุดยิ่งเจอ ! ป.ป.ท.ลุยนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ เมืองอุดรฯ พบ 5 พฤติการณ์ส่อทุจริต "งาบเงินคนจน" 194 ล้านบาท พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.50 น.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.   พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล ผช.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.) พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ชุดปฏิบัติการที่ 4) และกองกฎมาย สำนักงาน ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ในส่วนของนิคมสร้างตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับงบประมาณ 194 ล้านบาท โดยนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 105,000 ไร่ มีสมาชิกนิคมประมาณ  41,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 50 หมู่บ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อุดรธานีและหนองบัวลำภู ได้รับเงินงบประมาณสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 7,030,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12 ฎีกา พ.ต.ท.วันนพ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ หมู่ที่ 6,9 ต.โคกสะอาด และหมู่ที่ 2,10 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  มีรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 41 ราย พบพฤติการณ์ ดังนี้ 1. มีการปลอมเอกสารขอรับการสงเคราะห์ ตามเอกสารใบสำคัญรับเงินที่ระบุจำนวนรายละ 2,000 บาท และ 3,000 บาท โดยผู้มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าวไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด 2. พบรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท แต่ผู้มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันว่าตนเองไม่เคยได้รับเงินแม้แต่ครั้งเดียว 3.  ผู้ที่มีรายชื่อได้รับเงินสงเคราะห์ ให้ข้อมูลว่าไม่เคยกรอกเอกสารการขอรับเงิน และมีการปลอมเอกสารบางส่วน โดยได้รับเงินเพียง 1,000 บาท หรือ 1,500 บาท แต่เอกสารใบสำคัญรับเงินระบุได้รับเงิน 2,000 บาท  4. พบบุคคลไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้ไร้ที่พึ่งมีชื่อเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ และ 5. พบว่าไม่มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพจริง ทั้งนี้จะได้สรุปรายงานการสอบสวนหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หากเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างทางป.ป.ท.สามารถสอบสวนดำเนินการได้เลย แต่หากเป็นข้าราชการระดับสูงจะได้ส่งเรื่องให้กับ ทางปปช.ดำเนินการสอบสวนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เผย'งาบเงินคนจน'ลาม44จว. เร่งรัดสอบสอบอีก32ศูนย์
ปปท.ลุยศูนย์ไร้ที่พึ่งนครพนม พบงาบเงินคนจน500ราย
'ป.ป.ท.'เรียก6หัวโจก รับทราบข้อกล่าวหาโกงเงินคนจน
มอบโล่'น้องแบม' เปิดแผลแฉขบวนการ'งาบเงินคนจน'
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 112