อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

'แม่โจ้'แถลงโต้ปม 'ผู้บริหาร'ถูกโจมตีเรื่อง'ธรรมาภิบาล'

สั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้ “ผู้บริหารแม่โจ้”หลังถูกร้องเรียน”ขาดธรรมาภิบาล”เอารถหลวง-เบิกงบ ไปทอดผ้าป่าเสริมบารมีอธิการบดี เผยสอบแล้วไม่ผิด ปปช.ไม่รับเรื่อง อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.50 น.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา  สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในทำนองเรียกร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดำเนินการใช้อำนาจยุติการบริหารงานของผู้บริหาร โดยมีการร้องเรียนกล่าวหาในหลายประเด็น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)หรือ สกอ.ได้มีหนังสือลับ ฉบับลงวันที่ 2 เม.ย. แจ้งสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าข้อร้องเรียนกล่าวหาต่าง ๆ ดังกล่าวไม่มีมูล มีเพียง 2 ประเด็น ซี่งทาง สกอ. ยังมีความเห็นต่าง และขอให้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยดำเนินการใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.กรณีกล่าวหาเรื่อง “การใช้รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการในงานทอดผ้าป่าเสริมบารมีของอธิการบดี” โดยกรณีนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอชี้แจงว่า การจัดงานทอดผ้าป่าดังกล่าว เป็นการจัดงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อว่า “ผ้าป่าสามัคคี แม่โจ้-แม่ทา” ณ วัดทาศาลา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19-21 ธ.ค. 2557 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 ซึ่งกำหนดว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้กรณีดังกล่าวได้มีการร้องเรียนต่อสำนักงาน ปปช. ซึ่งทางสำนักงาน ปปช. พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่อง และได้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา (สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการ ซึ่งไม่พบว่ามีมูลความผิด ซึ่งกรณีนี้ผู้ร้องเรียนยังได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสภ.แม่โจ้ด้วย โดยพนักงานสอบสวนได้พิจารณาหลักฐานแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ส่วนกรณีที่ 2 กรณีกล่าวหาเรื่องมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มาใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของอธิการบดี (รถยนต์เก๋ง โตโยต้า แคมรี่ สี บรอนทอง ทะเบียน กพ 517 เชียงใหม่)กรณีนี้ขอชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องนี้ผู้ร้องเรียนได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงาน ปปช. ดำเนินการสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการไต่สวนของสำนักงาน ปปช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่อาจก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในประเด็นนี้แล้ว สรุปว่าไม่มีมูล 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการชี้แจงครั้งนี้สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้เมื่อกลางเดือนก.ย. 60 ได้มีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปยื่นหนังสื่อต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อขอให้อาศัยอำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เข้าควบคุมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากเห็นว่าสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ขาดธรรมาภิบาล โดยได้ยื่นเรื่องกล่าวหาว่าทุจริต ใช้อำนาจโดยมิชอบ ด้วยการใช้รถยนต์หลวงไปทอดผ้าป่าส่วนตัว เบิกจ่ายเบี้ย เลี้ยงงบประมาณให้แก่พวกพ้อง จนมีการแถลงข่าวชี้แจงในวันนี้ .คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12