อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ขนส่งเปิดช่องรับฟังความเห็นก.ม.ใบขับขี่28ส.ค.-11ก.ย.

ขนส่งเปิดช่องทางรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องกม.ใบขับขี่ ระหว่าง28 ส.ค.– 11ก.ย.61ย้ำคนไม่มีใบขับขี่ยังเป็นจำเลยที่สร้างสถิติอุบัติเหตุสูงสุด อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15.49 น.

กรณี มีการปรับแก้กฎหมายด้านจราจร โดยมีการปรับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ.2522 ออกเป็นร่างกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยมีการเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับการพกพาใบอนุญาตขับขี่ โดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม และล่าสุดทางกรมขนส่งทางบกและตำรวจ ยังจับมือเหนียวแน่นประสานเสียงไม่ยอมถอยพ.ร.บ.ดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าคนไม่เคารพกฎหมายกันเอง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวว่า ร่างกฎหมายกรณีโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากยังต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้ครอบคลุมในทุกประเด็นปัจจัยเสี่ยง   ทั้งนี้เป็นทราบกันดีว่าผู้ขับขี่เป็นปัจจัยสำคัญ และนับเป็นสาเหตุหลักต้นๆ ของอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การคัดกรองคนใช้รถใช้ถนนด้วยกติกาสากล คือ ใบอนุญาตขับรถ จึงเป็นความสำคัญลำดับแรกที่สังคมยอมรับร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในความปลอดภัยซึ่งกันและกัน ประกอบกับข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบว่าผู้ขับขี่กลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจะมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่มีใบอนุญาตขับรถถึง 2 เท่า เนื่องจากกลุ่มที่มีใบอนุญาตขับรถจะรู้วิธีทำให้ตนเองปลอดภัยจากการขับขี่รถมากกว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า  สำหรับประเด็นนี้ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง และร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยรอบด้าน กรมการขนส่งทางบกพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมอีกครั้ง ผ่านช่องทางแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นบทกำหนดโทษใบอนุญาตขับรถ (URL:https://goo.gl/forms/Olo63cu2ZOMNxvMv1) รวมถึงในทุกช่องทางรับฟังความคิดเห็นของกรมการขนส่งทางบก เช่น เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th, สายด่วน 1584, เฟซบุ๊กแฟนเพจ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” (URL: https://www.facebook.com/dlt1584/), EMail:dlt_1584complain@hotmail.com เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 11ก.ย.61 ทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของสังคมจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป และ กรมการขนส่งทางบกจะประสานหน่วยงาน สื่อมวลชน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นประชาชนก่อนหน้านี้ มาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 351