อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

บัญชีเงินหายไม่ต้องอึ้ง-ช็อก-ตกใจ ธ.ต้องคืนครบจำนวน

ทนาย “รัชพล ศิริสาคร”ไขข้อกฎหมายฝากเงินแล้วเงินในบัญชีหาย ธนาคารต้องรับผิดชอบคืนเงินให้ครบตามจำนวน แต่ยอมรับปัจจุบันธนาคารออกเงื่อนไขปัดความรับผิดชอบ อังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 05.15 น.

พูดไปแล้วคงเป็นเรื่องสยองของคนนำเงินไปฝากธนาคาร โดยเฉพาะหากเงินในบัญชีหาย คงจะต้องตกใจและช็อกกันไปเลย เพราะเมื่อหายแล้วจะตามคืนก็คงลำบากยากเย็น โดยเฉพาะถ้าต้องไปพิพาทกับธนาคารกับเจ้าของบัญชี เพราะไหนจะเสียเวลา ไหนจะเครียด ที่สำคัญปัจจุบันนี้ความรับผิดชอบของแต่ละธนาคารนี่บอกได้เลยว่าอาจจะน้อยเต็มที ดังจะเห็นได้จากที่เป็นข่าวกันในหลายๆกรณี เล่นเอาเจ้าของเงินเครียดกันไปตามๆกัน วันนี้มาดูว่าหากเงินหายในบัญชีเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.นายรัชพล ศิริสาคร ทนายชื่อดัง เจ้าของเพจสายตรงกฎหมาย ระบุว่า การฝากเงินกับธนาคาร หากเงินในบัญชีหาย ตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะต้องคืนครบจำนวน โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหลักคือ มาตรา 672 ถ้าฝากเงิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับฝากไม่พึงต้องส่งคืน เป็นเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก แต่จะต้องคืนเงินให้ครบจำนวน

อนึ่งผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แต่หากจำต้องคืนเงินให้ครบจำนวน เท่านั้น แม้ว่าเงินซึ่งฝากนั้นจะได้สูญหายไปด้วยเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับฝากก็จำต้องคืนเงินเป็นจำนวน ดั่งว่านั้น มาตรา 659 วรรคท้าย ถ้าและผู้รับฝากเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะกิจการค้าขายหรืออาชีวะอย่างหนึ่งอย่างใด ก็จำต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการ ค้าขายหรืออาชีวะอย่างนั้น

ส่วนจะต้องรับผิดเพียงใด ก็อาจต้องดูเป็นกรณีไปด้วยว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของใคร แต่ในปัจจุบัน ธนาคารพยายามออกเงื่อนไขปฏิเสธความรับผิด ซึ่งน่ากลัวมาก แต่หากเงินในบัญชีหายจริงๆ แล้วตกลงกันไม่ได้ คงต้องไปฟ้องศาลเพื่อตัดสินคดี ซึ่งในอดีต หากเป็นความประมาทของธนาคาร ศาลตัดสินให้ธนาคารต้องจ่าย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 346