อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

กองทุนเงินทดแทน...ช่วยเหลือลูกจ้าง แม้ทำงานไม่ได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จนได้รับบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน หรือเสียชีวิตในระหว่างการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.


กองทุนเงินทดแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง เมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพียงฝ่ายเดียว เพียงปีละ 1 ครั้ง มีลักษณะเหมือนเบี้ยประกัน และเมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างเล้วเกิดประสบอันตราย ลูกจ้างก็จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ

นายนภดล คงสุวรรณ  ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เล่าว่า ตอนนั้นไปทำงานเกี่ยวกับ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เรือ  ทำหน้าที่ปั้มลูกยาง เพิ่งเริ่มทำงานได้ประมาณ 11 วัน ระหว่างการทำงานเครื่องจักรเกิดความขัดข้อง คือเครื่องจักรไม่ยอมกดตัดไฟและไม่หยุดทำงานจนกว่าเครื่องจะปั้มลูกยางจนเสร็จเลยเกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้น  ทำให้เครื่องไฮดรอลิกทำงานเอง แล้วกดอัดลงมาทับแขนทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บ  แขนข้างขวาขาด ส่วนข้างซ้ายนิ้วมือโดนตัดขาด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ต้องพักรักษาตัว และกลายเป็นผู้พิการ แต่โชคดีที่มีกองทุนเงินทดแทน รู้สึกดี ให้ประโยชน์กับเรามาก คือ  ก่อนหน้านี้เราเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วรู้สึกเคว้งคว้าง 1.ค่าใช้จ่ายต้องมีแน่นอน 2. คนที่จะดูแลเราก็ไม่มี ซึ่งตอนนั้นทางประกันสังคมแนะนำมาให้เราเข้าไปตรงนั้น เราก็รู้สึกอุ่นใจ รู้สึกดี


 
นายกฤษณะ แย้มเอื้อน  ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน  เล่าว่า ก่อนเกิดอุบัติเหตุ คือ ไปงานเป็นพนักงานติดตั้งลิฟฟ์ ซึ่งทำงานได้เพียง 2 สัปดาห์  ตอนนั้นกำลังติดตั้งลิฟฟ์ให้กับโครงการหนึ่ง ระหว่างที่ลิฟฟ์ยังติดตั้งไม่เสร็จ ได้พลัดตกลิฟฟ์ลงมาจากชั้น 6 ถึงชั้นใต้ดิน ทำให้ขา แขนหัก กระดูกสันหลังหัก กระดูกข้อเท้าหัก สมองก็ได้รับการกระทบกระเทือน จำอะไรไม่ได้อยู่พักหนึ่ง กลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ประมาณ  2 ปี  จนกระทั่งมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทน  ตอนแรกเป็นสิทธิของบัตรทอง ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นของประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน อย่างเช่นค่ารักษาโรงพยาบาลเราก็ไม่ต้องเสีย ยังมีเงินเดือนให้เราใช้ มันก็ดีเพราะเราทำอะไรไม่ได้เลย


 
ด้านนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  บอกด้วยว่า กองทุนเงินทดแทน ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สามารถช่วยเหลือลูกจ้างได้เป็นอย่างดี  เพราะคนงานที่เกิดอุบัติเหตุภายในงาน บางครั้งต้องใช้เงินตััวเองไปรักษา เป็นส่วนดีที่ว่าถ้าเกิดมีกองทุนเงินทดแทนขึ้นมา ลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุในงานจะได้ใช้สิทธิ์ของเขาโดยตรง ไม่ต้องไปบิดเบียนกับกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่  อีกส่วนคือทำให้ลูกจ้างได้สิทธิ์ได้เสียงมากขึ้น ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดเอาไว้เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บกรณีสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนจำนวน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือนในการหยุดพักรักษาตัว และค่าทดแทน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือน ในการสูญเสียอวัยวะ ไม่เกิน 10 ปี กรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู จะได้รับค่าฟื้นฟูค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์ และอาชีพเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท แต่ถ้า กรณีทุพพลภาพจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทน 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี


   
ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งมีการปรับปรุงค่ารักษาและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง อย่างกรณี ทุพพลภาพ เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี จากเดิมกำหนด 8 ปี  กำหนดการจ่ายค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้ลูกจ้าง(ทั้งลูกจ้างเอกชน และส่วนราชการ) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา เป็นต้น 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สายด่วน 1506
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63