อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

6ปีไม่จบ!ท่องศัพท์500คำไม่ได้ อาจารย์ม.ดังห้ามลงเรียน

เป็นเรื่อง! นศ.โวย "อาจารย์ภาษาอังกฤษ" หวังดีจัด ออกกฏให้เด็กท่องคำศัพท์ 300-550 คำให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน จนมีเด็กเรียนมา 6 ปีแล้วยังคงไม่จบ ร้อนถึงมหา'ลัยต้องประชุมปรับเปลี่ยนแก้ไขกติกาดังกล่าว พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ นางแอนจีร่า พนาสัณฑ์ หนึ่งในผู้ปกครองนักศึกษาได้นำนักศึกษา 4 คน และผู้ปกครองเข้าพบ รศ.ศิลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เพื่อร้องเรียนหลัง 1 ปีที่ผ่านมาลูกชายกับเพื่อน ๆไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน รวมถึงหน้าที่การงานในอนาคตหากจบการศึกษา โดยนายคธาวุฒิ หนึ่งในนักศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อปี 2560 ตนพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากไม่ผ่านหลักเกณฑ์การสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ระบุว่าหากนักศึกษาไม่ผ่านต้องไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเสริม 4 ตัวที่ไม่มีในหลักสูตรแล้วต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก ซึ่งเริ่มแรกของการสอบ จะต้องเขียนคำศัพท์ตั้งแต่ 300-550 คำให้ได้ และต้องเขียนเผื่ออีกประมาณ 100-200 คำ ในเวลา 2 ชั่วโมง"แท้จริงแล้วทางนักศึกษามองว่าวิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมเป็นเรื่องที่ดี แต่การนำมาบังคับว่าหากสอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นได้แม้แต่รายวิชาเดียว เป็นการทำไม่ถูกต้อง เพราะทำให้นักศึกษาต้องดร็อปเรียนไปในเทอมนั้น ต้องรอให้แต่ละวิชานั้นเปิดสอนในเทอมถัดไป หรือปีถัดไป ซึ่งปกติแล้วจะต้องเรียนจบภายใน 3 ปี แต่ขณะนี้เรียนมา 6 ปีแล้ว เนื่องจากติดตรงนี้ รวมถึงการแก้ไขโครงงานวิทยานิพนธ์ ที่ไม่ได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทำไปแล้วผิดตรงไหน ทั้งที่อาจารย์ผู้สอนควรจะชี้แนะว่า ต้องทำอะไรเพิ่ม แต่ทั้งนี้กลับให้นักศึกษาไปหาจุดบกพร่องเอง แก้ไขมาเป็นปีก็ไม่ผ่าน บางคนก็ท้อ ลาออกไปก็มีเหมือนกัน จึงอยากขอความเป็นธรรม เพราะมีนักศึกษาหลายคนที่ถูกกระทำแบบนี้" นายคธาวุฒิ กล่าว

ต่อมา ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้หารือในที่ประชุมเป็นเวลานานถึง 7 ชั่วโมงเต็ม กระทั่งมีความเห็น เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความคลาดเคลื่อนระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยเป็นความปรารถนาดีของอาจารย์ อยากให้เด็กเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ แต่การนำมาบังคับใช้เพื่อให้เด็กท่องคำศัพท์ หากไม่ผ่านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในกฎกระทรวงด้วย จึงอยากให้ทำการออกกฏระเบียบใหม่ เบื้องต้นในส่วนเรื่องเด็กต้องสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 300 - 500 คำ ถ้าไม่ผ่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ คงไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ เพราะเข้าใจวัตถุประสงค์ผู้สอนต้องการให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษ สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    32%
  • ไม่เห็นด้วย
    68%

ความคิดเห็น