อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

'องคมนตรี'ติดตามความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 19.22 น.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข  พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะลงพื้นที่บริเวณ แนวโครงการขุดลอกคลองลัดคลองบางสะพาน ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตปกครองเป็น 8 อำเภอมี 48 ตำบล 435 หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 545,845 คนผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มีคุณค่า 86,972 ล้านบาทรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อประชากร 187,039 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากให้กับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 90 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 22 โครงการและเป็นโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 68 โครงการ”

พล.อ.อ.ชลิต กล่าวว่า “สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีนโยบายการขุดคลองลัดคลองบางสะพาน ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อย่นระยะการระบายน้ำในคลองบางสะพานลงได้ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการขณะนี้ได้ทำการสำรวจรังวัดที่ดินประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดคลองลัดแล้วเสร็จทั้งสิ้น 34 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติจ่ายเงินผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 50.26 ล้านบาท ส่วนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานเพื่อช่วยระบายน้ำได้สูงสุด 700 ลบ.ม./วินาที จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกหลายโครงการ และอยากฝากประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลลำคลองให้มีความสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่สืบไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59