อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

PEAสมทบทุน"โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน"

PEA สมทบทุน''โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน'' กับสภากาชาดไทย พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 21.44 น.


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA มอบเงินสนับสนุนในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสบทบทุน“โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25