อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ทช. เปิดตัวป่าในเมืองแห่งแรก จ.กระบี่

กรมทช. ขับเคลื่อนโครงการ “ป่าในเมือง” จับมือจังหวัดกระบี่ เปิดตัว “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” เนรมิตพื้นที่ 180 ไร่เป็นผืนป่าใจกลางเมือง พร้อมสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งรู้ป่าชายเลน ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการป่าในเมือง “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ซึ่งได้รับเกียรติจากพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และพ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวง ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ ที่บริเวณป่าชายเลนเขตเทศบาลเมืองกระบี่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าและมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมืองขึ้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซี่งกระทรวง ทส. มีพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมือง จำนวน 99 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 แห่ง กรมป่าไม้ 28 แห่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 51 แห่ง และพร้อมเปิดเพิ่มอีกหลายแห่ง หากพื้นที่มีความเหมาะสม โดยหวังให้ประชาชนภายในเขตเมืองได้มีสถานที่ออกกำลังกาย มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสภาพแวดล้อมภายในเมืองให้ดีขึ้นนายจตุพร กล่าวว่า รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรม ทช. จึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่ และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26
(เมือง กระบี่) ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นสำหรับปีงบประมาณ 2561 โครงการป่าในเมืองของกรม ทช. ได้ดำเนินการเปิดไปแล้วทั้งสิ้น 18 แห่ง รวมจำนวน 12,412 ไร่ โดยพื้นที่สวนสาธารณะโขดปอ พระเจดีย์กลางน้ำ ปากแม่น้ำระยอง เป็นพื้นที่แรกที่กรม ทช. ดำเนินการจัดตั้งโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณี หนึ่งเดียวในระยอง” บนเนื้อ 500 ไร่ และในวันนี้กรม ทช. ได้ร่วมมือกับจังหวัดกระบี่ เปิดตัวโครงการป่าในเมือง “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” เป็นแห่งที่ 19 ของโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.สุรศักดิ์ เดินทาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา บริเวณป่าชายเลนเขตเทศบาลเมืองกระบี่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดทำประติมากรรมสัญลักษณ์รูปต้นโกงกาง ซ่อมแซมศาลาพักผ่อนจุดสิ้นสุดสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    77%
  • ไม่เห็นด้วย
    23%

บอกต่อ : 42