อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

WHOจี้ไทยขึ้นภาษีบุหรี่40% ชี้วิธีดีสุดหวังคนเลิกบุหรี่

“หมอแดเนียล” แพทย์จากองค์การอนามัยโลก จี้ไทยเร่งขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ชี้เป็นวิธีป้องกันให้คนเลิกบุหรี่ดีที่สุด “หมอประกิต” เผยปี 60 แค่พิษบุหรี่มือสอง เผาปอดคนไทยตายแล้วกว่า 8 พันราย ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.22 น.


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่รร.รามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต องค์การอนามัยโลกประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันจัดงานเสวนาเนื่องในวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก

นพ.แดเนียล เคอร์ทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประเทศไทย กล่าวว่า คนไทยสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านคน และมีนักสูบหน้าใหม่เข้ามาทดแทนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเรื่อย ๆ โดยผลกระทบจากบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งไม่เว้นแม้แต่พรีเซนเตอร์ที่เป็นนายแบบคนล่าสุด ซึ่งต้องนอนป่วยจากโรคปอดกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง และกำลังเป็นคดีฟ้องร้องบุหรี่ยี่ห้อดังกล่าว ทำให้ในแต่ละปีเปลี่ยนพีเซนเตอร์บ่อยมาก องค์การอนามัยโลกขอแนะนำว่า ระบบการเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวนั้นดีกว่าแบบสองอัตรา ซึ่งอาจจะทำให้นักสูบหันไปใช้บุหรี่ที่มีราคาถูกกว่าได้ เช่น จากราคา 60 บาทหรือต่ำกว่า คิดอัตราภาษีร้อยละ 20 ตามมูลค่า และบุหรี่ที่ขายอัตราเกินซองละ 60 บาท อัตราภาษีร้อยละ 40 ควรจะเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 ของบุหรี่ทุกราคา ดังนั้นการขึ้นภาษีบุหรี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการป้องกันและทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ 

 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า การสูบบุหรี่ส่งผลทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และโรคปอด ทั้งนี้ปอดเป็นอวัยวะที่ได้รับสารพิษจากควันบุรี่มากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลปี 60 คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่รวม 72,656 คน ตายก่อนวัยอันควรเฉลี่ย 18 ปี โดยร้อยละ 49 เสียชีวิตจากโรคปอดจากการสูบบุหรี่ 13,727 คน และเสียชีวิตจากโรคปอดหลังได้รับควันบุหรี่มือสองปีละ 8,278 คน ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่โดยเร็วจะลดโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้
 
แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ล่าสุดได้มีการขึ้นภาษียาเส้น หลังครม. เห็นชอบให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นจาก 0.005 บาท/กรัม เป็น 0.1 บาท/กรัม หรือเพิ่มขึ้น 20 เท่า ทำให้ราคาขายปลีกขึ้นราคาแล้ว แต่ได้เลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ซองออกไป จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 62 เป็น 1 ต.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 32