อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

'สมาคมสันนิบาต'สัมมนา ขับเคลื่อน'เลือกตั้งท้องถิ่น'

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการขับเคลื่อนภารกิจ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เรียนรู้การเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.55 น.


วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 2562 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และข้าราชการ ร่วมเข้าฟังบรรยาย

ภายในงานมีการจัดบรรยายเรื่อง "เทศบาลเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย" โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายเรื่อง "ตรวจสอบอย่างไร ให้ท้องถิ่นโปร่งใส อยู่ในอำนาจหน้าที่" โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายเรื่อง "กระบวนการพิจารณาคดี และการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมในท้องถิ่น" โดย นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 5 บรรยายเรื่อง "ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น" โดย นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยส่วนในวันที่ 21 มิ.ย. จัดบรรยายเรื่อง "แนวทางการไต่สวน วินิจฉัยคดี และการยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น" โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย การสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในรอบปี 2562-2563" โดย นายก ส.ท.ท. ประธานกรรมาธิการด้านกฎหมาย ประธานกรรมาธิการด้านการศึกษา และประธานกรรมาธิการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%