อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ป่วยไต...รับสิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 กรณีป่วยโรคไตสามารถใช้สิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น.

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตในทุกระยะ และสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จะได้รับสิทธิการบำบัดทดแทน ได้แก่ 1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าฟอกเลือดให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ 1,500 บาท ไม่เกิน 4500 บาทต่อสัปดาห์  2. การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จ่ายค่าน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ เดือนละ  20,000 บาท และ 3. การปลูกถ่ายไตได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต


 
ในส่วนของสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีจำนวน  677 แห่งทั่วประเทศ การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จำนวน 87 แห่ง  การปลูกถ่ายไต จำนวน  21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 23,215 ราย กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จำนวน 614 ราย กรณีปลูกถ่ายไต จำนวน 6,293 ราย และได้รับการผ่าตัดแล้วจำนวน 1,829 ราย  ซึ่งในแต่ละปีสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาประมาณ 5,181 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ และในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
    
''นอกจากนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังมีแผนปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการการแพทย์ และคณะอนุกรรมพิจารณาการบำบัดทดแทนไต คือ 1. การปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไต 2.ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขกรณีการเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3. ปรับเงื่อนไข และอัตราการจ่าย กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังได้ โดยเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น การตรวจร่างกาย คัดรองการได้ยิน  การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart  การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC การตรวจปัสสาวะ  การตรวจน้ำตาลในเลือด  ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ มะเร็งปากมดลูก  เป็นต้น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวทิ้งท้าย


 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33