อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ป่วยไต...รับสิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 กรณีป่วยโรคไตสามารถใช้สิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น.

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตในทุกระยะ และสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จะได้รับสิทธิการบำบัดทดแทน ได้แก่ 1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าฟอกเลือดให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ 1,500 บาท ไม่เกิน 4500 บาทต่อสัปดาห์  2. การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จ่ายค่าน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ เดือนละ  20,000 บาท และ 3. การปลูกถ่ายไตได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต


 
ในส่วนของสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีจำนวน  677 แห่งทั่วประเทศ การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จำนวน 87 แห่ง  การปลูกถ่ายไต จำนวน  21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 23,215 ราย กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จำนวน 614 ราย กรณีปลูกถ่ายไต จำนวน 6,293 ราย และได้รับการผ่าตัดแล้วจำนวน 1,829 ราย  ซึ่งในแต่ละปีสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาประมาณ 5,181 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ และในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
    
''นอกจากนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังมีแผนปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการการแพทย์ และคณะอนุกรรมพิจารณาการบำบัดทดแทนไต คือ 1. การปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไต 2.ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขกรณีการเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3. ปรับเงื่อนไข และอัตราการจ่าย กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังได้ โดยเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น การตรวจร่างกาย คัดรองการได้ยิน  การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart  การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC การตรวจปัสสาวะ  การตรวจน้ำตาลในเลือด  ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ มะเร็งปากมดลูก  เป็นต้น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวทิ้งท้าย


 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27