อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

นายอำเภอยัน"น้ำเสีย"ลงชายหาดชะอำแค่น้ำขัง

แค่น้ำขังหมักหมม นายอำเภอชะอำ ยัน ไม่ใช่น้ำเสียจากโรงแรมลงชายหาดชะอำ หลังมีคนโพสต์จี้ถามทางโซเชียล พร้อมเร่งดำเนินการปรับปรุง จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.27 น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายทัศนัย พวงบุบผา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ชะอำ และคณะรองปลัดเทศบาลฯ ผอ.ช่าง เทศบาลเมืองชะอำ ลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชนบ่อแขม เหนือ ต.ชะอำ เขตเทศบาลเมืองชะอำ บริเวณคลองตาลุ่มซึ่งเป็นปลายคลองระบายน้ำลงสู่ทะเล หลังจากมีผู้ถ่ายภาพน้ำเสียบริเวณดังกล่าวลงทางสื่อโซเซียล จากการตรวจสอบพบว่าน้ำบริเวณปลายคลองช่วงเหนือท่อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็นแต่ไม่รุนแรง ลักษณะเป็นน้ำขังที่ไม่สามารถไหลตามธรรมชาติได้ สาเหตุเกิดจากท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่อยู่ในคลอง ส่วนน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำไปได้ ก็มีคันทรายที่เกิดจากคลื่นในทะเลที่พัดเข้าหาฝั่งกั้นทางน้ำไหลไว้เช่นเดียวกัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำขังและเกิดกลิ่นเหม็นนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำกล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคลองดังกล่าวเป็นคลองระบายน้ำทางธรรมชาติ ชาวบ้านเรียกกันว่าคลอง "ตาลุ่ม" ความยาวของคลองไม่มาก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ำไม่สามารถไหลลงทะเลได้ตามปกติ เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่ สาเหตุมาจากท่อระบายน้ำสูง และชายหาดมีทรายที่เกิดจากคลื่นพัดเข้าชายฝั่งทำให้เป็นคันกั้นบริเวณปากทางน้ำที่ไหลลงทะเล หากน้ำมีปริมาณไม่มากจริงก็จะไม่สามารถไหลลงทะเลตามธรรมชาติได้ ประกอบกับในพื้นที่ด้านบนที่เป็นพื้นที่เอกชนมีต้นหญ้าและต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น ทำให้น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกิดการหมักหมม อีกทั้งช่วงปลายคลองก่อนลงทะเล ก็มีน้ำขังมีเศษไม้ใบหญ้าหมักบ่มทับถมกันมานานหลายปี เช่นกัน ส่งผลทำให้เกิดน้ำเสียขึ้น และจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการปล่อยน้ำเสียมาจากโรงแรมในพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนแนวทางการแก้ไขแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกทางเทศบาลเมืองชะอำ จะนำรถแบ็กโฮมาทำการขุดลอกคลองดังกล่าวเพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น และปรับปรุงบริเวณท่อระบายน้ำให้น้ำสามารถไหลลงสะดวกส่วนระยะยาว ทางเทศบาลเมือชะอำจะได้ทำการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณจุดดังกล่าวเพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงทะเลต่อไป.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%