อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เขื่อนลำตะคองแล้งจัด ถนนสายประวัติศาสตร์โผล่พ้นน้ำ

น้ำเขื่อนลำตะคองลด ถนนสายประวัติศาสตร์โผล่ ประชาชนพาเพื่อนและครอบครัวไปนั่งริมน้ำชมแสงอาทิตย์สีส้ม คอยลับขอบน้ำยามเย็น บางคนถือโอกาสนำเบ็ดมานั่งตกปลาชิลๆ เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.20 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. จากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในปี 2561-2562 ในพื้นที่เหนือเขื่อนลำตะคอง บนภูเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้าน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ถือเป็นต้นน้ำลำตะคองและไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อย แต่ยังโชคดีที่ได้น้ำจากบ่อน้ำผุดธรรมชาติ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีน้ำใสสะอาดไหลออกจากใต้ภูเขาออกมาตลอดทั้งปี ไหลลงสู่คลองลำตะคอง ลงสู่เขื่อนลำตะคองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนชาวเมืองนครราชสีมาและเพื่อเกษตรกรรม
      
นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เก็บกักน้ำทั้ง 4 เขื่อน คือเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำแซะ อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อบริหารจัดการน้ำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งเพื่อการเกษตรกรรม โดยเขื่อนลำตะคอง สัน
เขื่อนดินสูง 40.3 เมตร ยาว 521 เมตร อยู่ในพื้นที่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีพื้นที่เก็บกักน้ำ 227,000 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มจุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 20 ก.ค.62 น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ประมาณ 133.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นเขื่อนหลักที่นำน้ำปล่อยลงไปผ่าน อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน เข้าโรงผลิตน้ำประปามะขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้ออกประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปี 2562 ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดปลูกพืช และทำนาปลังในช่วงฤดูแล้งเพื่อการประหยัดน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายเมืองและประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การใช้น้ำก็ต้องมากเพิ่มขึ้นตามปริมาณ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง พื้นที่เก็บกักน้ำด้านต.จันทึก ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง พบว่าปริมาณน้ำเขื่อนลำตะคองลดลงมากจนเกิดเป็นสันดอนเป็นบริเวณกว้าง และเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ วัว ควายของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังพบว่าถนนมิตรภาพถือเป็นถนนประวัติศาสตร์ การก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา สระบุรี อุดรธานี ผ่านพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนลำตะคอง จึงเลิกใช้เมื่อปี 2515 โผล่จากน้ำถือเป็นจุดท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเย็นพาเพื่อนและครอบครัวไปนั่งริมน้ำชมแสงอาทิตย์สีส้มคอยลับขอบน้ำยามเย็น บางคนถือโอกาสนำเบ็ดมานั่งตกปลาในช่วงน้ำเขื่อนลดลง โดย นางมีลา พงษ์สว่าง นายกอบต.จันทึก อ.ปากช่อง นำประชาชน อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกเก็บขยะทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันน้ำในเขื่อนเน่าเสียและให้พื้นที่สะอาดคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 521