อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เด็กพิเศษปลื้มลุงตู่นำครม.ปลูกต้นรวงผี้งวันเฉลิมฯ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมพันธมิตรจัดกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10” พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช รองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10” ณ. สวนวชิรเบญจทัศ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน ดารา และน้องๆ เยาวชนกลุ่มพิเศษ  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งพล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้มีพันธมิตรหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือกันและต้อง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562ขณะที่ร.ต.ท.ดร. มนัส กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯและพันธมิตรร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามพระบรมราโชบาย โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 110 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสาธารณประโยชน์กับประชาชนมากมายที่มาใช้บริการสวนวชิรเบญทัศสืบไป
อีกทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริฯ ที่จะสร้างป่า สร้างต้นไม้ ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รักต้นไม้อีกด้วย ขอขอบคุณที่หน่วยงานที่ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 110 ต้นจะเติบโตแผ่ร่มเงา สร้างความร่มเย็นแก่ผู้มาใช้สวนวชิรเบญจทัศ ดุจดังพระเมตตาบารมีของล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมแก่พลกนิกรชาวไทยตลอดไปด้านรศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม คุณสิงหล แสงจำปา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผศ. ดร. บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด คุณหทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮงฮวด จำกัด เจนิฟู๊ดและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21