อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทิพยประกันภัย-มูลนิธิธรรมดีสานต่อศาสตร์พระราชา

ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เขื่อนขุนด่านปราการชล พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.


ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี ร่วมจัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา พาเยือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ถอดรหัสนวัตกรรม พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9” โดยนำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเดินทางไปยัง เขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านภูกะเหรี่ยง และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย ผ่านโครงการในพระราชดำริ สู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนให้กับเยาวชนต่อไปคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านโครงการตามพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการทั่วประเทศ หากเราปล่อยให้ศาสตร์พระราชาเหล่านั้นสูญหายไปกับกาลเวลา จะเป็นเรื่องน่าเสียดายแทนคนรุ่นหลังอย่างยิ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมตามรอยพระราชาร่วมกับองค์กรภาคีอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยทิพยประกันภัยเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการตามรอยพระราชาอย่างต่อเนื่อง นำเหล่าคณะครู อาจารย์มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โครงการในพระราชดำริ จะทำให้แม่พิมพ์ของชาติผู้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์เยาวชน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ไปต่อยอดเผยแพร่เป็นนวัตกรรมทางความคิดให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กล่าวว่า คณะที่ร่วมเดินทางตามรอยพระราชาครั้งนี้ ยังได้รับคู่มือการเรียนรู้ควบคู่การท่องเที่ยวตามรอยพระราชา หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ และชุดหนังสือ King Bhumibol Adulyadej of Thailand เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ 3 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์ จวบจนแสงสุดท้ายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาคนไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เด็กไทยสามารถตอบชาวต่างชาติด้วยความภูมิใจได้ว่า “ทำ ไมคนไทยถึงรักในหลวง รัชกาลที่9” ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ในการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชน คนรุ่นหลัง เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี พร้อมงอกเงยเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%