อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

'ร.10'โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบราษฎรประสบอุทกภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ขอนแก่น พุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 16.48 น.


เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 4 ก.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,997 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,497 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่  จำนวน 3 ราย และ อ.เมืองขอนแก่น จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ จ.ขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยที่ จ.ขอนแก่น ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ (โนนศิลา,บ้านไผ่,ชนบท,แวงน้อย,หนองสองห้อง,บ้านแฮด,และเมืองขอนแก่น) 37 ตำบล 315 กมหมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 39 ชุมชน.ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  41,283 ครัวเรือน 202,838 คน เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วยแล้ว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34