อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

ยุค'บิ๊กแป๊ะ'ผบ.ตร.โปลิศตบเท้า เข้าโครงการเออรี่993นาย

เพื่อนร่วมรุ่น ‘บิ๊กแป๊ะ’ นรต.36 พร้อมตำรวจแห่ตบเท้า เข้าโครงการเออรี่ฯ 933 นาย ขณะที่ ตำแหน่งสวป. โล่งกว่า 50 นาย สาเหตุจากโอนย้ายไปเป็นพงส. อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12.37 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย. เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 480/2562 ลงวันที่ 21 ส.ค.2562 จึงอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นตันไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) แนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 933 นายมีตั้งแต่ระดับ ด.ต. ไปจนถึง พ.ต.อ. และระดับ พล.ต.ต. 2 นาย คือ พล.ต.ต.ณัฐแก้วเมตตามิตรพงศ์ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ประสานงานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี) นรต.36 และ พล.ต.ต.สุจินต์ มีกะจิตต์ รอง ผบก.กต.7จต.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อตำรวจทั้งหมดปรากฏว่ามีตำรวจ ยศ ร.ต.อ. ตำแหน่งรอง สวป. จำนวนกว่า 50 นาย ขอลาออก คาดว่าสาเหตุมาจากการถูกโอนย้ายไปเป็นพนักงานสอบสวน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 58