อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

อาคารพาณิชย์ชั้นล่างให้เช่า ชั้นบนอาศัย-เสียภาษีอย่างไร

ไขคำตอบภาษีที่ดิน...ถาม-มีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา ชั้น 1 ปล่อยให้เช่า ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เจ้าของจะต้องคำนวณการเสียภาษีอย่างไรถูกต้อง...มาฟังคำตอบกันดู พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.33 น.


ฟังข่าว (Dailynews Podcast)

หลังจากเว็บฯเดลินิวส์ออนไลน์เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เนื่องจากปัญหาบางอย่างยังไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้มีผู้ส่งคำถามมาที่ landtaxdailynews@gmail.com มาเป็นจำนวนมาก โดยเดลินิวส์ออนไลน์ จะทยอยไขปัญหาของทุก ๆ ท่านอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้คุณผู้อ่านสอบถามปัญหาเรื่องภาษีที่ดินดังนี้...

ถาม -อยากสอบถามเรื่องการคิดภาษีที่ดินใหม่ซึ่งทางบ้านมีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา โดยชั้น 1 ปล่อยให้เช่า โดยมีการเช่า 2 เจ้า และชั้นบนอาศัยอยู่เอง ไม่ทราบว่าจะต้องคำนวนในการเสียภาษีประมาณเท่าไร

ตอบ -วิธีการคำนวณการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีหลักการคำนวนง่าย ๆ โดยให้ดูจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นหลัก เช่น หากปล่อยเช่าเพื่ออยู่อาศัยก็ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ปล่อยเช่าเพื่อนำที่ดินไปค้าขายก็เสียภาษีในเชิงพาณิชย์

ตัวอย่าง กรณีเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น สมมติว่ามีราคา 4 ล้านบาท ให้คิดคำนวนง่ายๆ โดยนำมูลค่าอาคารพาณิชย์ 4 ล้านบาท มาหารจำนวน 4 ชั้น จะตกชั้นละ 1 ล้านบาท ซึ่งชั้นแรกหากปล่อยเช่าเพื่อขายของ ไม่ว่าจะปล่อยให้เช่ากี่รายก็จะเสียภาษีตามอัตราเชิงพาณิชย์ ล้านละ 3,000 บาท ส่วนชั้น 2-4 ถ้ามีไว้เพื่อพักอาศัย จะเสียภาษีในอัตราเพื่ออยู่อาศัย ล้านละ 200 บาท ซึ่งเมื่ออยู่อาศัย 3 ชั้นก็จะเสียภาษี 600 บาท เท่ากับว่ากรณีนี้เจ้าของอาคารพาณิชย์จะเสียภาษีรวมปีละ
3,600 บาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    77%
  • ไม่เห็นด้วย
    23%

บอกต่อ : 56