อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

นายกพัทยาสั่งรื้อ'บ้านสุขาวดี' บุกรุกที่ดินสาธารณะ11ไร่

บ้านสุขาวดี ยื่นอุทธรณ์ เหตุบุกรุกที่ดินสาธารณะริมทะเล 11 ไร่ คณะกรรมการระดับจังหวัดไม่รับคำวินิจฉัย เมืองพัทยาเปิดเกมรุกปิดหมายคำสั่งรื้ออาคาร สิ่งปลูกสร้างภายใน 15 วัน ถ้ายังดื้อใช้กฎเหล็กนำกำลังรื้อเอง พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.45 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้าไปดำเนินการปิดประกาศคำวินิจฉัยคำพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ณ อาคารมูลกรณี เพื่อให้ บริษัท เฮลท์ฟู้ดธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในนาม “บ้านสุขาวดี” ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ 08-23-01-2563 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดชลบุรี  นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า จากกรณีที่เมืองพัทยาได้มีคำสั่งถึง 6 คำสั่ง ให้ทางบริษัท เฮลท์ฟู้ดธ์  อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในนาม “บ้านสุขาวดี” ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องบุกรุกที่ดินสาธารณะและสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นในที่ดินบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการปลูกสร้างแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ นางวาล เตชะวงศ์ และนางสาวจันทยา จันทร์ไชยแก้ว ซึ่งทั้ง 2 คน มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  แต่เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  พบว่าทั้ง 2 คน เป็นผู้ลงนามในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ไม่ปรากฏการประทับตราสำคัญของบริษัท เฮลธ์  ฟู๊อดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) แต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการ ได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มายัง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และเจ้าหนักงานท้องถิ่น เพื่อทราบว่าได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า ไม่รับการอุทธรณ์ของบริษัท เฮลท์ฟู้ดธ์  อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ไว้พิจารณา เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ปิดคำวินิจฉัย ไม่รับคำอุทธรณ์ และจะนำกำลังเครื่องมือ เครื่องกลหนัก เข้าไปดำเนินการรื้อถอน อาคาร สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่เมืองพัทยาดูแล จำนวน 11 ไร่ คาดว่าประมาณกลางเดือนเมษายน 2563 จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดขณะนี้ทราบว่าทางด้านสุขาวดี ได้ยื่นขอคุ้มครองที่ศาลปกครอง ถ้าศาลปกครองพิจารณาแล้วว่าเมืองพัทยาดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาที่เมืองพัทยากำหนด ภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการรื้อถอน ถ้าไม่ดำเนินการเมืองพัทยาจะเข้ามาดำเนินการรื้อถอนเอง โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 822,780 บาท แต่ถ้าทางบ้านสุขาวดีไม่ออกค่าใช้จ่าย ก็ต้องนำพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนออกไปขายทอดตลาดต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29